ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Παροχή Αεροστρώματος

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ καλύπτονται για αγορά αεροστρώματος έως του ποσού των 150 ευρώ με συμμετοχή τους 30%, μετά από προσκόμιση γνωμάτευσης θεράποντος ιατρού και σύμφωνη γνώμη αρχιάτρου. Σε περίπτωση ενοικίασης, εγκρίνεται δαπάνη για ένα μήνα με συμμετοχή 10% και τις ίδιες προϋποθέσεις.