Κλάδος Υγείας

Πιεσόμετρα

Ο Οργανισμός αποζημιώνει τον ασφαλισμένο με  €50,00 ανά διετία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση της δαπάνης αποτελούν:

  • Γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού για την πάθηση και το αναγκαίο της μέτρησης  και
  • Προσκόμιση νόμιμης απόδειξης.