ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Έλεγχος Αγγελιοσήμου και Εισφορών

1. Το σύνολο των εισπράξεων Αγγελιοσήμου προέρχεται από:

i. Την είσπραξη Αγγελιοσήμου Ημερησίου Τύπου, για το οποίο υπεύθυνος  φορέας ελέγχου και είσπραξης είναι ο ΕΔΟΕΑΠ.

ii. Την κατανομή ποσοστού από την είσπραξη Αγγελιοσήμου Ρ/Φ και   Τ/Ο, για το οποίο υπεύθυνος φορέας ελέγχου και είσπραξης είναι το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, κλάδος ΤΣΠΕΑΘ, A’ Διεύθυνση.

2. Το Αγγελιόσημο διαφημίσεων και καταχωρήσεων καθώς και οι εισφορές 3% ελέγχονται συστηματικά από τον Τομέα Εσόδων.

3. Από το 2009 κανένας εργοδότης δεν παίρνει ασφαλιστική ενημερότητα αν δεν είναι ενήμερος τόσο για την απόδοση των εισφορών 3%, που παρακρατάει από τους μισθούς των εργαζομένων, όσο και για το Αγγελιόσημο. Η συνέπεια των υπόχρεων ελέγχεται ΚΑΙ στις καταβολές των τρεχουσών υποχρεώσεών του, αλλά ΚΑΙ στην καταβολή των δόσεων της εκάστοτε νόμιμης ρύθμισης, εφόσον έχει υπαχθεί.

4. Οι ασυνεπείς εργοδότες και οι διαφημιστικές εταιρείες ή οι διαφημιζόμενοι παραπέμπονται σε δικαστική διαδικασία με εξουσιοδότηση που έχει προς τούτο δοθεί από τη Διοίκηση, στη Νομική μας Υπηρεσία.

5. Το ακαταχώρητο έργο από Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας που δεν υποβάλουν τα αρχεία τους για Αγγελιόσημο Διαφημίσεων σε ηλεκτρονική μορφή, έχει ελαχιστοποιηθεί, λόγω της άσκησης πίεσης του Τομέα Εσόδων για αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων των Αναλυτικών Ημερολογίων Διαφήμισης. Στόχος του Τομέα Εσόδων είναι στο κλείσιμο κάθε έτους να έχει υποβληθεί και καταχωρηθεί το σύνολο των καταστάσεων εισφορών 3% του έτους.

6. Έχει δρομολογηθεί συνεργασία με το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για τον από κοινού έλεγχο Αγγελιοσήμου και εισφορών 3%, που αφορούν το συγκεκριμένο έτος.

7. Σε διακανονισμό βρίσκονται έως σήμερα 86 οφειλέτες Αγγελιοσήμου διαφημίσεων, καταχωρήσεων, καθώς και εισφορών 3% για ποσό συνολικού ύψους €5.533.753,66.

 8. Η κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης ισολογισμών στον Ημερήσιο Τύπο, στερεί τον ΕΔΟΕΑΠ από ένα σταθερό έσοδο σε περίοδο κρίσης. Η είσπραξη Αγγελιοσήμου Ημερησίου Τύπου από ισολογισμούς, ανακοινώσεις κ.τ.λ. Ανωνύμων Εταιρειών, για το έτος 2011 ανήλθε στο ποσό των € 6.015.921,90. Έσοδο, που εφεξής χάνεται!