ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ανακοίνωση – Καταγγελία για τις μεθοδεύσεις κατάργησης της υποχρεωτικής δημοσίευσης ισολογισμών στις εφημερίδες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

 

Σε περίοδο ταπείνωσης των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, βαθιάς ύφεσης και κατάρρευσης της ελληνικής οικονομίας και των Ελληνικών μικρών, μεσαίων αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων, επιχειρείται ένα ακόμη πλήγμα στα ΜΜΕ του τόπου με το ψευδεπίγραφο επιχείρημα ότι το απαιτούν… οι Βρυξέλλες!

Η Διοίκηση του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και

Περίθαλψης, για το θέμα που έχει ανακύψει με τη μη υποχρεωτική δημοσίευση ισολογισμών στις εφημερίδες, υπογραμμίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι:

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ απολύτως με τις θέσεις των Δημοσιογραφικών Ενώσεων και Ομοσπονδιών και την ομόθυμη βούληση των εργαζομένων στον Τύπο, για τη διατήρηση του νομοθετικού κανόνα ( Ν. 2190/1920 ), που εξυπηρετεί τη διαφάνεια και το θεσμικό έλεγχο των οικονομικών στοιχείων των ΑΕ και ΕΠΕ.

ΕΚΦΡΑΖΕΙ, την έντονη ανησυχία της, για τα αλλεπάλληλα πλήγματα, που δέχονται οι

επιχειρήσεις των Μέσων Ενημέρωσης, οι εργαζόμενοι στον Τύπο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία τους. Μαζί εκφράζει την αγωνία της για το γεγονός ότι απουσιάζει οποιαδήποτε πολιτική πρωτοβουλία εφαρμογής κανόνων υγιούς λειτουργίας της ενημέρωσης. Απόδειξη, η αρρύθμιστη φορολογικά, ασφαλιστικά, εργασιακά, δεοντολογικά και ηθικά ανεξέλεγκτη «αναδυόμενη» αγορά των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ως απαράδεκτη, παραπλανητική και υποκριτική την επιχειρηματολο-

γία ότι η δημοσιότητα των ισολογισμών μπορεί να διασφαλιστεί μέσω Διαδικτύου.

Η ελληνική Πολιτεία, δυστυχώς ,εμφανίζεται να αγνοεί επισήμως κάθε έννοια Ενημέρωσης

,κάθε οντότητα ενημερωτικών μέσων Διαδικτύου αλλά και κάθε θεσμικό κανόνα διασφάλισης

αξιοπιστίας, ασφάλειας, διαφάνειας και επώνυμης ευθύνης για τις δημοσιεύσεις στο Διαδίκτυο.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το Διαδίκτυο δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους στόχους και τους σκοπούς, που εξυπηρετεί η καθιερωμένη υποχρεωτική δημοσίευση των ισολογισμών

στις εφημερίδες, δημιουργείται τεράστιο θέμα διακριτικής και άνισης μεταχείρισης των πολιτών που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό.

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η λογιστικού τύπου μεθόδευση κατάργησης της υποχρεωτικής δημοσίευσης

ισολογισμών στις εφημερίδες, πέραν των προφανών επιπτώσεων από την αποστέρηση των

εσόδων δημοσίευσης ,σε περισσότερες από 25 πανελλήνιας κυκλοφορίας και 300 τοπικές

εφημερίδες, σε 3.500 εργαζόμενους σε αυτές και κατά επέκταση στα Ασφαλιστικά Ταμεία

του Τύπου, στην πραγματικότητα πλήττει βάναυσα την ίδια τη Δημοκρατία, αλλά και την υγιή

επιχειρηματικότητα.

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι είναι εξαιρετικά χαμηλό συγκριτικά με τις λειτουργικές δαπάνες τους και για την πλειοψηφία των περιπτώσεων ευτελές, το ποσό , που καλούνται να καταβάλλουν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις για τη δημοσίευση των ισολογισμών στις εφημερίδες. Το ποσό αυτό εκμηδενίζεται αν ληφθεί υπόψη ότι είναι απολύτως ανταποδοτικό για τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ότι η κατάργηση της υποχρεωτικής δημοσίευσης των ισολογισμών στις εφημερίδες εντάσσεται στην αλυσίδα των μεθοδεύσεων που εκπορεύονται από τους αποτυχημένους ξένους διαχειριστές και τους εγχώριους ιδιοτελείς συνοδοιπόρους τους, με οδυνηρά μέχρι τώρα αποτελέσματα στην οικονομία και την κοινωνία αλλά και στους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας.

Με αυτά τα δεδομένα η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ:

ΚΑΛΕΙ τον Πρωθυπουργό, τους Πολιτικούς Αρχηγούς, τους συναρμόδιους Υπουργούς

Οικονομίας, Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Επικρατείας και το σύνολο των

Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, ώστε:

› Να προασπίσουν τη βιωσιμότητα των Ασφαλιστικών Ταμείων, των επιχειρήσεων Τύπου, τις

θέσεις εργασίας και τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων.

› Να επιτελέσουν το Συνταγματικό καθήκον της Πολιτείας, διασφαλίζοντας το δημοκρατικό

δικαίωμα των πολιτών στην ελεύθερη και πλουραλιστική ενημέρωση.

› Να διασφαλίσουν την υγιή επιχειρηματικότητα με κανόνες διαφάνειας, ανάπτυξης και

δημοσίου συμφέροντος.

› Να αποτρέψουν την επιχειρούμενη κατάργηση της υποχρεωτικής δημοσίευσης ισολογισμών στις εφημερίδες.