Ο ΕΔΟΕΑΠ και το PSI

Γνωμοδοτικό Σημείωμα Νομικού κ. Κωνσταντόπουλου για την άσκηση δικαιωμάτων προστασίας και διεκδίκησης των συμφερόντων του ΕΔΟΕΑΠ

Δείτε το συνημμένο αρχείο