ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Νομικές Ενέργειες 2011-2012

Περισσότερες από 117 δίκες έχουν διεξαχθεί στα ποινικά, πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια από τον Μάιο 2011 έως και τον Απρίλιο του 2012, για την διεκδίκηση των οφειλών προς τον ΕΔΟΕΑΠ από τις εισφορές των ασφαλισμένων και το Αγγελιόσημο. Η σύγκριση με το παρελθόν είναι περιττή…

• Από τις υποθέσεις αυτές αρκετές διασφαλίζουν τα οικονομικά συμφέροντα του Οργανισμού. Αναφέρουμε περιπτώσεις των εφημερίδων Εξπρές του Ομίλου Καλοφωλιά και Απογευματινή, που προχωρήσαμε και πετύχαμε δικαστικά ακόμη και στη δέσμευση των τίτλων των εφημερίδων (Εξπρές, Απογευματινή) καθώς και των διεκδικήσεων των οφειλών προς τον ΕΔΟΕΑΠ,των εφημερίδων Ελευθεροτυπία και Μακεδονία.

Ορισμένες πολύ σημαντικές υποθέσεις αφορούν στη νομική μας υπόσταση. Σημειώνουμε ότι την 1η Απριλίου 2011 εκδικάστηκε η προσφυγή εταιρειών του Γιώργου Κουρή, στην Ολομέλεια του ΣτΕ και αναμένεται σύντομα η έκδοση της απόφασης. Σε αυτή τη δίκη, ο Οργανισμός πήγε με δύο ισχυρά όπλα: την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 752/2010,υπέρ των δικών μας παγίων θέσεων και την απόφαση του Τμήματος του ΣτΕ – Α’ τμήμα-3872-3874/2009.

Νέα δικάσιμος, 5 Νοεμβρίου 2012 ορίσθηκε για την αίτηση ακυρώσεως του ΕΔΟΕΑΠ κατά του Υπουργείου Εργασίας, αναφορικά με την ακύρωση του εγγράφου με το οποίο μας ζητάει να αποδώσουμε το 10% του Αγγελιοσήμου, το οποίο εισέπραξε ο Οργανισμός το 2009 (ΑΚΑΓΕ).

Σε κάθε περίπτωση, όπου διατυπώνεται ενδεχόμενος κίνδυνος προσβολής των συμφερόντων του Οργανισμού, η Διοίκηση και η Νομική Υπηρεσία ασκούν άμεσα και συν τω Νόμω κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο προκειμένου να τα υπερασπισθούν.

Οι απαιτήσεις μας συνολικά από τις εκδικάσεις μόνο της χρονικής περιόδου από Μάιο του 2011 έως και τον Απρίλιο του 2012, ανέρχονται σε 4.070.000 € περίπου από οφειλές Αγγελιοσήμου και σε 836.000 € περίπου από οφειλές εισφοράς 3%, πλέον των νομίμων τόκων και προσαυξήσεων που αυξάνουν τα ανωτέρω ποσά τουλάχιστον κατά 50%.

Με εντολή Προέδρου και Διευθυντή, συντάχθηκαν 91 γνωμοδοτήσεις και ενημερωτικά σημειώματα για θέματα ασφαλισμένων και ζητήματα που άπτονται της νομικής θωράκισης του Οργανισμού.

Την 24-4-2012 κατατέθηκε από τον ΕΔΟΕΑΠ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως κατά των πράξεων 5/24-2-2012 και 10/9-3-2012 πράξεων (PSI) του Υπουργικού Συμβουλίου, με τις οποίες υλοποιείται το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, και με το οποίο ο Οργανισμός υφίσταται περιουσιακή ζημία που ανέρχεται στο 80% περίπου της ονομαστικής αξίας των ομολόγων του, σε όρους καθαρής παρούσας αξίας. Η δικάσιμος της αίτησης δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί.

Για το PSI ακολουθούνται, ήδη, όλες οι νόμιμες ενέργειες, με εξώδικα, αγωγές, μηνύσεις και προσφυγές κατά παντός υπευθύνου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Ταμείου μας, τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Ευρωπαϊκά και τα Διεθνή δικαστήρια.