Τεκμηρίωση

Νομοθεσία για το Αγγελιόσημο

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ

 

1.                  Α.Ν. 248/1967 Περί συστάσεως ΕΔΟΕΑΠ

2.                  Ν. 1344/1973 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΑΝ 248

3.                  Ν. 1989/1991 Καθιέρωση αγγελιοσήμου σε ιδιωτικά Ρ/Τ μέσα

4.                  Ν. 2328/1995 Διαχωρισμός αγγελιοσήμου

5.                  Ν. 2429/1996 Τροποποίηση του Ν. 2328/1995