ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

Νομοθεσία για το Αγγελιόσημο

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ

 

1.                  Α.Ν. 248/1967 Περί συστάσεως ΕΔΟΕΑΠ

2.                  Ν. 1344/1973 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΑΝ 248

3.                  Ν. 1989/1991 Καθιέρωση αγγελιοσήμου σε ιδιωτικά Ρ/Τ μέσα

4.                  Ν. 2328/1995 Διαχωρισμός αγγελιοσήμου

5.                  Ν. 2429/1996 Τροποποίηση του Ν. 2328/1995