ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Πόρισμα Ελέγχου Ορκ. Ελεγκτών για τη Χρήση 2011

Αγαπητές/οι ασφαλισμένοι,

Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ στο πλαίσιο της συστηματικής ενημέρωσης όλων των ασφαλισμένων μας και της διαφάνειας,

  1. Δημοσιοποιεί το Πόρισμα των Ορκωτών Ελεγκτών της Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για τη χρήση του έτους 2011, τα οποία κατατέθηκαν στην Γενική Συνέλευση της 23ης Ιουνίου 2012. Επισημαίνεται, για μια ακόμη φορά, ότι ο Ισολογισμός του ΕΔΟΕΑΠ από το 2009 και για πρώτη φορά στην ιστορία του Οργανισμού ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές και καμία παρατήρηση κακοδιαχείρισης ή επιλήψιμων λαθών από την Διοίκηση και τις Υπηρεσίες του Οργανισμού δεν καταγράφεται.

Οι παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών αφορούν σε οργανωτικά και άλλα θέματα. Η ΣΟΛ Α.Ε., τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων για τη διαχείριση του Αγγελιοσήμου που τηρείται από το 1967 εξωλογιστικά. Ήδη, από το Δ.Σ. και τις Υπηρεσίες έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες λογιστικοποίησής του.

  1. Παραδίδει στη δημοσιότητα και στην κρίση όλων των μελών, την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Α΄ τρίμηνο του 2012 ( Ιανουάριος- Φεβρουάριος – Μάρτιος 2012), η οποία κατατέθηκε στις 22-6-2012,μία ημέρα πριν τη Γενική Συνέλευση , επί της οποίας ουδεμία παρατήρηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής υπάρχει.
  2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή προέβη στον τακτικό έλεγχο του Β΄ τριμήνου του 2012 (Απρίλιος– Μάιος – Ιούνιος 2012) σύμφωνα με το Καταστατικό και παρέδωσε την Έκθεση της, με Παρατηρήσεις στις 17-9-2012. Κείμενα, που, επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να δημοσιοποιήσει και να αναρτήσει στην επίσημη ιστοσελίδα του.
  3. Οι απαντήσεις του Δ.Σ. ΕΔΟΕΑΠ, επί των παρατηρήσεων της Ε.Ε, επίσης,δημοσιοποιούνται σύμφωνα με την πάγια τακτική της Διοικήσεως.

Είναι σημαντικό για την ενημέρωσή σας ,τη διαφάνεια και τη διαμόρφωση ορθής κρίσης επί θεμάτων ελέγχου , να διαβαστούν προσεκτικά από όλα τα μέλη μας.

Κάντε κλικ και διαβάστε τα συνημμένα:

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Δείτε το συνημμένο αρχείο

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αργύρης Δεμερτζής
Ελένη Σπανοπούλου