ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4093/2012 και παροχή οδηγιών προς τους Τομείς Σύνταξης και Ασφάλισης του κλάδου κύριας αφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τις μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων των Τομέων του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, που προβλέπει ο νέος νόμος (4093/2012).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ν. 4093/2012 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Δείτε το συνημμένο αρχείο