ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής και Τηλεπερίθαλψης στηρίζουν ασθενείς με χρόνιες παθήσεις

Επιστημονική Συνάντηση στο Βερολίνο, με διοργανωτές την ΑΙΜ και τον EHTEL

Οι υπηρεσίες Τηλεϊατρικής και Τηλεπερίθαλψης, όπως εφαρμόζονται στο αυτοδιοικούμενο σύστημα υγείας της Γερμανίας και η δυναμική τους στο να στηρίξουν αποτελεσματικά ασθενείς με  χρόνιες παθήσεις και να τους προσδώσουν ενεργό αντί για παθητικό ρόλο, ήταν τα βασικά θέματα στις επιστημονικές και ενημερωτικές συναντήσεις εργασίας που πραγματοποιήθηκαν, στις αρχές Νοεμβρίου, στο Βερολίνο και το Πότσνταμ.

Συνδιοργανωτές ήταν η Διεθνής  Ένωση Αυτοδιαχειριζόμενων  Ταμείων  Υγείας  (AIM)  και  ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός  Τηλεματικής  στην Υγεία (EHTEL).

Εκ  μέρους  της  Ο.Α.Τ.Υ.Ε.  παραβρέθηκαν  ο  Αντιπρόεδρος,  κ.  Νίκος  Κήπος  και  η  Αρχίατρος Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.,  Δρ.  Βάσω  Σιατερλή.  Οικοδεσπότης των εργασιών ήταν το ‘Health Capital Berlin Brandenburg’, με την υποστήριξη  ιατρών  Τηλεϊατρικής  και  φορέων  του  Εθνικού  Συστήματος  Πολιτικής  της  Υγείας  της
Γερμανίας.

Οι  στόχοι  της  κοινής  δράσης  των φορέων ΑΙΜ και EHTEL ήταν:

  • Η  καλύτερη  κατανόηση  της  ένταξης  της  ηλεκτρονικής  υγείας  και  της  τηλεϊατρικής  σε  μια αποδοτική οργάνωση συστημάτων και υπηρεσιών  υγείας,
  • Η βελτίωση της συνολικής εικόνας της υγειονομικής περίθαλψης,
  • Η διερεύνηση κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας και κινδύνων,
  • Η  μετάδοση  των  εμπειριών  και  η  ανταλλαγή  τεχνογνωσίας,  ως  προς  τη  δημιουργία υπηρεσιών τηλεϊατρικής, ώστε να εξελιχθούν σε επιλογή ρουτίνας στην καθημερινή κλινική πρακτική.

Οι  εισηγήσεις  και  οι  παρουσιάσεις  πραγματοποιήθηκαν  κυρίως  από  ιατρούς  και  η θεματολογία τους κάλυψε το αντικείμενο της συνάντησης, με τίτλους όπως: στρατηγική, υπηρεσίες
και  προγράμματα  τηλεϊατρικής  στο  Βρανδεμβούργο,  τηλεϊατρική  στο  Βερολίνο  (στρατηγική  και κατάσταση), τηλεπαρακολούθηση καρδιακής ανεπάρκειας κ.λ.π.

Στο  πλαίσιο  της  κοινής  δράσης,  πραγματοποιήθηκε  και  περιήγηση  στο  Κέντρο Καρδιαγγειακής Τηλεϊατρικής της Charite στο Βερολίνο. Στη συνέχεια, παρουσιάσθηκαν εισηγήσεις
με θέματα: «Η τηλεϊατρική στο αυτοδιοικούμενο σύστημα υγείας της Γερμανίας», «πρωτοβουλία ηλεκτρονικής υγείας και ομοσπονδιακή στρατηγική τηλεϊατρικής», «πώς μπορεί η τηλεϊατρική να ενταχθεί στην καθημερινή πρακτική της υγειονομικής περίθαλψης» κ.ά.

Τα συμπεράσματα και η εμπειρία από τις συναντήσεις έχουν ως εξής:

  1. Γίνονται  διεθνείς  προσπάθειες,  ώστε  να  ελαχιστοποιηθεί  ο  χρόνος  παραμονής  των πασχόντων στα νοσοκομεία και να παραταθεί ο χρόνος παραμονής -αλλά με φροντίδα- στο σπίτι τους, τόσο για λόγους μείωσης του κόστους περίθαλψης, όσο και για λόγους ποιότητας ζωής.
  2. Ο  στόχος  των  προσπαθειών  αυτών  είναι:  μέσω  των  υπηρεσιών  τηλεϊατρικής  και τηλεφροντίδας, ο καθένας να ζει περισσότερο και καλύτερα στο σπίτι του, ως ασθενής, ο οποίος θα δύναται να  αυτοδιαχειρίζεται τη νόσο του. Έτσι, η παραμονή του στο νοσοκομείο θα χρειάζεται μόνο για το απαραίτητο, το ελάχιστο, ει δυνατόν, χρονικό διάστημα.
  3. Η  νοσηλεία  στο  σπίτι  με  τη  βοήθεια  τεχνολογικών  μέσων  (όπως  τηλεϊατρική  και τηλεφροντίδα, μέσω ψηφιακών καναλιών κινητής τηλεφωνίας, βίντεο, τηλεόρασης κ.λ.π.) θα παρέχεται από έμπειρους κλινικούς ιατρούς την κατάλληλη στιγμή, καθώς τα συνδεδεμένα εξειδικευμένα κέντρα θα είναι στη διάθεσή του όλο το 24ωρο.
  4. Η ένταξη στην καθημερινή ιατρική πρακτική της υγειονομικής περίθαλψης εξ αποστάσεως μπορεί  να  βοηθήσει  αποτελεσματικά  πάσχοντες  από  καρδιακή  ανεπάρκεια,  χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια, εγκεφαλικό επεισόδιο (πρόληψη και αποκατάσταση) κ.ά.
  5. Η  αύξηση  του  γηράσκοντος  πληθυσμού  (με  ή  χωρίς  χρόνια  προβλήματα  υγείας) επιβαρύνουν διαρκώς, ολοένα και περισσότερο τα συστήματα υγείας και περίθαλψης όλων των  χωρών.  Κάθε προσπάθεια που αξιοποιεί  τις νέες τεχνολογίες για να ελαφρυνθεί  το βάρος αυτό, είναι άξια προσοχής ή και μίμησης.

κ. Νικόλαος Κήπος,
Πρόεδρος Τ.Υ.Π.Ε.Τ./ Αντιπρόεδρος Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

Δρ. Βασιλική Σιατερλή,
Αρχίατρος Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π./
εντεταλμένο Μέλος εκ μέρους Ο.Α.Τ.Υ.Ε. στην Επιτροπή Τηλεϊατρικής – Διαχείρισης Χρονίων Παθήσεων της ΑΙΜ

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. σχετικά με την ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΙΜ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

 

Δείτε το συνημμένο αρχείο