ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Κάλυψη θέσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

 Όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί από το  Δ.Σ του ΕΔΟΕΑΠ (22/10/12) σχετικά με τις ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ, με πρωτοβουλία και δημόσια δέσμευση της Διοίκησης, σχεδιάστηκαν  και αναπτύσσονται δραστηριότητες κοινωνικής και οικονομικής βοήθειας ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ και αλληλεγγύης για όλους τους ασφαλισμένους του Οργανισμού μας άμεσα μέλη και τις οικογένειες τους.

Παράλληλα έχουν, ήδη, ληφθεί  Μέτρα Οικονομικής Ενίσχυσης για τις Κοινωνικές Ομάδες Ασφαλισμένων μας που έχουν απόλυτη ανάγκη στήριξης και βοήθειας.

Οι Κοινωνικές Δράσεις της Διοίκησης του ΕΔΟΕΑΠ για τις ευπαθείς ομάδες ασφαλισμένων αποτελούν δίκτυο προστασίας και στήριξης των ασφαλισμένων του Οργανισμού μας, άμεσων μελών και των οικογενειών τους, εργαζόμενων, συνταξιούχων και ανέργων που αποδεδειγμένα βρίσκονται στην πιο δύσκολη θέση και υλοποιούνται στο μέτρο του δυνατού παρά τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αγγίζουν και τον ΕΔΟΕΑΠ, ακριβώς λόγω της οικονομικής κρίσης και των συνεπειών της.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η Διοίκηση επεξεργάστηκε ολοκληρωμένο σχέδιο επιδιώκοντας να διατηρήσει αλλά και να ενισχύσει τη συνοχή και τον κοινωνικό ιστό στον Κλάδο, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει  για  κάθε μέλος και τα μέλη της οικογένειάς του που πλήττονται , μια αξιοπρεπή διαβίωση  με έστω ένα ελάχιστο όριο βασικών αγαθών .

Για τους λόγους αυτούς συμμετέχει στη δημιουργία   Κοινωνικού  Παντοπωλείου, το οποίο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα λειτουργήσει σε χώρο κοντά  στα κτιρια του ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα.

Πρόκειται για δράση Αλληλεγγύης στη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Ν.4019/2011), με διακριτικό τίτλο «I ΄M 4U, KOIN.Σ.ΕΠ.» που θα διαθέτει προϊόντα κάλυψης  βασικών αναγκών και θα παρέχει ειδικές εκπτώσεις σε κατηγορίες ασφαλισμένων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αλλά και ειδικές τιμές σε όλους τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ και τις οικογένειές τους.

 Πρωταρχικός σκοπός της Συνεταιριστικής Επιχείρησης -όπως ορίζεται και στο Καταστατικό, το οποίο εγκρίθηκε, ήδη, από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας-  είναι να δημιουργήσει ένα ανθρώπινο δίκτυο, όσο γίνεται περισσότερο οριζόντιο, που θα αναδεικνύει την ανθρώπινη εργασία μέσα από τη συλλογικότητα, την αξιοπρέπεια και την ισοτιμία, πέρα από κάθε εκμετάλλευση.

Στόχος μας  τα προϊόντα διατροφής να φτάνουν σε τιμές αξιοπρεπείς και συμφέρουσες, χωρίς κριτήρια κέρδους ή κερδοσκοπίας για τους ασφαλισμένους, τους εργαζόμενους του ΕΔΟΕΑΠ αλλά και για τους χρήστες καταναλωτές της περιοχής στην οποία βρίσκεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ΕΔΟΕΑΠ.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: 4 νέες θέσεις εργασίας

Αυτή η Κοινωνική Δράση, θα καλύψει αρχικά 4 και στη συνέχεια άλλες 2 θέσεις εργασίας (σύνολο 6).

Για την κάλυψη των θέσεων εργασίας στο Κοινωνικό Παντοπωλείο μας (σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ ΕΔΟΕΑΠ στην υπ αριθμ. 49/20-11-2012 συνεδρίασή του), θα γίνει επιλογή μεταξύ των ανέργων συναδέλφων μελών της ΕΣΗΕΑ και της ΕΠΗΕΑ.
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΗΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΕΠΗΕΑ, που ενδιαφέρονται να εργαστούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο καθημερινά σε πλήρες 8ωρο, να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής καθημερινά από τις 08.00-16.00 στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου ( 5ος όροφος –Σισίνη 38 και Ηριδανού) προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Εκκαθαριστικό Σημείωμα έτους 2012
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Απόφαση ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για επιδοτούμενη ανεργία
    • Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι άνεργοι
    • Διαζευκτήριο ή πιστοποιητικό θανάτου συζύγου( για τις περιπτώσεις των μονογονεικών οικογενειών )

Συγκεκριμένα, όσοι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη και όσοι επιλεγούν, θα ενταχθούν στην κλήρωση που θα γίνει παρουσία της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού και εκπροσώπων των ΔΣ του Οργανισμού αλλά και των ανωτέρω δύο Ενώσεων.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με κριτήριο τις δεξιότητες του κάθε συναδέλφου, τα ουσιαστικά του προσόντα (γνώσεις λογιστικής, ταμειακών πωλήσεων, αποθήκης θα συνεκτιμηθούν) αλλά και βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.

Συγκεκριμένα, οι πρώτες προϋποθέσεις για να υποβληθούν αιτήσεις από τους ανέργους, είναι οι ακόλουθες:

–       Άνεργοι πολύτεκνοι

–       Άνεργοι σε μονογονεϊκή οικογένεια

–       Άνεργοι χωρίς κανένα ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα

–       Ηλικία έως 50 ετών

 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 31/ 12 /2012.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων (τηλέφωνο επικοινωνίας:210-72.64.700, επιλογή 3). Υπεύθυνη κα Κωνσταντίνα Δαούση.

Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι γνωρίζουν άνεργους συναδέλφους χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε κινητό τηλέφωνο ή Η/Υ, να τους ενημερώσουν για την ανακοίνωσή μας αυτή.

 

 

Με ειλικρινείς συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αργύρης Δεμερτζής
Ελένη Σπανοπούλου