ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Δελτίο Τύπου Ο.Α.Τ.Υ.Ε. για τη στήριξη της Ενεργού Γήρανσης από τα Ευρωπαικά Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεθνής Ένωση Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (ΑΙΜ) στηρίζει την Τρίτη Ηλικία

Με το κλείσιμο του 2012 και στο πλαίσιο της επίσημης ανακήρυξής του ως ‘Ευρωπαϊκού Έτους για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών’, η Διεθνής Ένωση Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας – ΑΙΜ (Association Internationale de la Mutualite) στέλνει το δικό της μήνυμα στήριξης στην υλοποίηση του παραπάνω στόχου.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών Διεθνούς Συνεδρίου που πραγματοποίησε στις Βρυξέλλες, με τίτλο «Ανακαλύπτοντας από την αρχή την Ενεργό Γήρανση», η ΑΙΜ εξέδωσε ειδική Διακήρυξη, με την οποία κάνει σαφή τη δέσμευση των Αυτοδιαχειριζόμενων Φορέων Ασφάλισης Υγείας – μελών της ως προς το θέμα, με την ανάληψη σχετικών δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην ανάδειξη της Πρόληψης και της Προαγωγής της Υγείας, προς την κατεύθυνση της Υγιούς Γήρανσης του πληθυσμού παγκοσμίως.

Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε., Ομοσπονδία των 4 ελληνικών Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας και Περίθαλψης: Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας), Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. (Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περίθαλψης Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος), Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας), Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης) δημοσιοποιεί τη Διακήρυξη της ΑΙΜ για τη στήριξη της Τρίτης Ηλικίας.

‘ Υγιής γήρανση: εξαρτάται από τον καθένα ’

Με την ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Έτους 2012 για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών, η ΑΙΜ, η Διεθνής Ένωση Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας, δεσμεύτηκε με ποικίλους τρόπους για το θέμα της ενεργού γήρανσης. Μέσω της συμμετοχής της στην ‘Ηλικιακή Συμμαχία’ (agecoalition) για το Ευρωπαϊκό Έτος και της διοργάνωσης διεθνούς συνεδρίου για την ‘Υγιή Γήρανση’ στις 29 Νοεμβρίου 2012, το οποίο έληξε με την έγκριση Διακήρυξης για την Ενεργό Γήρανση, καθώς και την ανάληψη πολυάριθμων δράσεων από τα μέλη της ΑΙΜ σε εθνικό επίπεδο, φάνηκε καθαρά η δέσμευση των μελών της για το θέμα αυτό.

Πράγματι, η υγιής γήρανση αποτελεί προτεραιότητα για τις οργανώσεις-μέλη της ΑΙΜ. Τα Ασφαλιστικά και τα Αυτοδιαχειριζόμενα Αλληλοβοηθητικά Ταμεία Υγείας διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στην υγιή γήρανση και είναι αφοσιωμένα σε ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών προς όφελος των ασφαλισμένων τους στις επιμέρους χώρες, προκειμένου να αναδειχθεί η σημασία της Πρόληψης και της Προαγωγής της Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο να δοθεί έμφαση στην αποτελεσματικότητα της υγιούς γήρανσης, τα μέλη της ΑΙΜ επισημαίνουν τη σπουδαιότητα των παρακάτω:

Υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερες επενδύσεις σε προγράμματα αποτελεσματικότητας του κόστους Πρόληψης

Λαμβάνοντας υπόψη πως, σε σύγκριση με το σύνολο του ΑΕΠ,  ποσοστό κάτω του  5% του συνόλου των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη αφιερώνεται στην Πρόληψη, η ΑΙΜ συνηγορεί στο να διατεθούν μεγαλύτερες επενδύσεις για προγράμματα αποτελεσματικότητας κόστους για την πρόληψη.

Η AIM πιστεύει, επίσης, πως είναι απαραίτητη η εξεύρεση νέων τρόπων οργάνωσης και παροχής των υπηρεσιών περίθαλψης υγείας, ιδιαίτερα της μακροχρόνιας, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να παραμείνουν ανεξάρτητοι και υγιείς για περισσότερο χρονικό διάστημα και να αναζητηθούν οι τρόποι εκείνοι που θα μπορούν να αποτρέψουν ή να καθυστερήσουν την ανάγκη για εύρεση πόρων εντατικής ιδρυματικής φροντίδας.

Η ευτυχία είναι ‘κλειδί’ για την υγιή γήρανση

Μεταξύ όλων των  καλών πρακτικών που αφορούν στην υγιή γήρανση, η κοινωνική δικτύωση και η φυσική δραστηριότητα φαίνεται πως προσφέρουν τα πιο θετικά αποτελέσματα. Συχνά σε συνδυασμό, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε βελτιωμένη σωματική υγεία και ανακούφιση από τη μοναξιά. Η ΑΙΜ τονίζει ότι η ευτυχία αποτελεί παράγοντα-κλειδί για την υγιή γήρανση. Είναι γεγονός ότι τα στοιχεία δείχνουν πως η ευτυχία και η αναφερόμενη από τους ίδιους ευημερία μπορεί να επιδράσει σημαντικά στην πνευματική και σωματική τους υγεία.

Η συμπεριφορά υγείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και δεν αποτελεί ατομική επιλογή μόνο.

Έρευνες έδειξαν ότι οι περισσότερες ασθένειες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής είναι πολύ-παραγοντικές. Έτσι, η ΑΙΜ θεωρεί πως, παρότι οι ίδιοι οι άνθρωποι ευθύνονται σε μεγάλο ποσοστό για  τη διατήρηση ή όχι της καλής τους υγείας, η συμπεριφορά υγείας καθορίζεται επίσης σημαντικά και από την εκπαίδευση, καθώς και διάφορους άλλους κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Άλλωστε, υπάρχει μία ακόμη υποχρέωση: για το Σύστημα Υγειονομικής Περίθαλψης, στο να αντιμετωπίζει τους ασθενείς και για την Κοινωνία, στο να φροντίζει τις αδύναμες κι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η Κοινωνία είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος που θα στηρίζει τις υγιείς επιλογές

Συνεπακόλουθα, η ΑΙΜ δίνει έμφαση στο γεγονός ότι, προκειμένου να αυξηθούν τα Υγιή Έτη Ζωής, απαιτούνται δράσεις σε ευρύτερους παράγοντες που θα καθορίσουν το περιβάλλον ενός ανθρώπου και όχι μόνο την υγεία του. Μεγαλύτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις στρατηγικές προαγωγής της υγείας που θα πρέπει να είναι διαφορετικές από εκείνες που αφορούν στην πρόσβαση στην περίθαλψη, όπως είναι η εκπαίδευση, η στέγαση, οι κοινωνικές ανισότητες και η προστασία του περιβάλλοντος.»

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

www.oatye.gr