ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΜΚΑ στις συνταγές και στα ιατρικά παραπεμπτικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΜΚΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ & ΣΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ

Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι για όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με εγκυκλίους & αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ,είναι υποχρεωτική η αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α των ασφαλισμένων και των θεραπόντων ιατρών που συνταγογραφούν, σε συγκεκριμένο πεδίο των συνταγών .

Με βάση τον Ν.3846/2010 (ΦΕΚ Α΄ 66/11-5-2010) άρθρο 32 παρ. 6 οι συνταγές φαρμάκων στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία του συνταγολογίου συμπεριλαμβανομένου και του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του αρμοδίου ιατρού που υπογράφει δεν εκτελούνται από τον Φαρμακοποιό.

 

Για το λόγο αυτό, σας παρακαλούμε όσοι δεν έχετε ήδη δηλώσει ΑΜΚΑ για εσάς ή για τα μέλη της οικογένειάς σας που ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ ,να ενημερώσετε άμεσα το Γραφείο Εξυπηρέτησης ασφαλισμένων με φυσική παρουσία  ή αποστέλλοντας fax ( 210 7293631) με την αναγραφή του ΑΜΚΑ μέχρι τις  26 Απριλίου 2013 ,προκειμένου να μπορούν  να εκτελούνται οι συνταγές που εκδίδονται από τους θεράποντες Ιατρούς του ΕΔΟΕΑΠ.

 

 

Τι είναι ο ΑΜΚΑ:

O ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) είναι ουσιαστικά η ταυτότητα εργασίας και ασφάλισης κάθε εργαζόμενου, συνταξιούχου και προστατευόμενου μέλους της οικογένειάς τους στη χώρα μας. Με τον ΑΜΚΑ εξυπηρετήστε πιο εύκολα και γρήγορα σε όλες σας τις συναλλαγές που αφορούν στην εργασία , στην ασφάλιση , στην υγεία και στην περίθαλψή .

 

Πού μπορούμε να αποκτήσουμε ΑΜΚΑ :

 

Εσείς και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς σας, μπορείτε να αποκτήσετε το δικό σας AMKA στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ   και   ( στην περίπτωση των μετόχων- μελών ΕΔΟΕΑΠ ) στο γραφείο ΑΜΚΑ  που  λειτουργεί στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ( Καλλιρρόης και Περραιβού 20) , όπως άλλωστε ισχύει σε όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία Κύριας Συντάξεως σε όλη την Ελλάδα.


Απαραίτητα δικαιολογητικά για τον ΑΜΚΑ είναι τα εξής:

α) Tο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δελτίο Ελληνικής Στρατιωτικής Ταυτότητας.
β) Για ανήλικα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το γονέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά απόκτησης ΑΜΚΑ μέσω εκπροσώπου:


Εκτός των παραπάνω αναφερομένων δικαιολογητικών, απαιτείται:
α) Ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του εκπροσώπου
β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι εκπροσωπεί τον δικαιούχο.

Διαδικασία μεταβολής ή επικαιροποίησης στοιχείων:

Είναι δυνατή η μεταβολή και η επικαιροποίηση των στοιχείων όσων έχουν ήδη ΑΜΚΑ (όπως όνομα, τηλέφωνο, δ/νση, ασφαλιστικός φορέας κ.λπ.), μέσω των ΚΕΠ ή των γραφείων ΑΜΚΑ, με πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου.

Βρείτε τον ΑΜΚΑ σας 

Για περισσότερες πληροφορίες και για να βρείτε τον ΑΜΚΑ σας , μπορείτε να επισκεφθείτε την παρακάτω διεύθυνση: www.amka.gr

 

Συνάδελφοι ,

Επισημαίνουμε την αναγκαιότητα δήλωσης του ΑΜΚΑ σας , για την αποφυγή λαθών και ταλαιπωρίας κατά την εκτέλεση των συνταγών σας.

Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων δέχεται καθημερινά  ( εκτός Σ/Κ ) από τις 08.00-16.00 . Για διευκρινήσεις μπορείτε να καλείτε στο 210 7264700 ( επιλογή 3 ).

 

Η προσπάθεια θα συνεχιστεί μέχρι να ταυτοποιηθεί και το τελευταίο ΑΜΚΑ

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΣ ΣΟΜΠΟΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ