ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Απογραφή Δικαιοδόχων

Αθήνα,  14/5/2013 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ ΕΔΟΕΑΠ

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με βάση όσα ορίζει ο Νόμος, πρόκειται να διενεργήσει Απογραφή Δικαιοδόχων κατά το χρονικό διάστημα από 20/5/2013 έως 28/6/2013. Σκοπός της συγκεκριμένης απογραφής είναι η καταγραφή και η επικαιροποίηση των στοιχείων του Μητρώου Ασφαλισμένων του Οργανισμού.

Η Απογραφή θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και ώρες 09.00-16.00. Αφορά σε όλους τους δικαιοδόχους μονίμους κατοίκους Ελλάδος, ή κατοίκους εξωτερικού που πληρώνονται μέσω πληρεξουσίου στην Ελλάδα και λαμβάνουν επικούρηση.

Οι υπόχρεοι-κατά την προσέλευσή τους στον ΕΔΟΕΑΠ-θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

 

Ειδικά για τις περιπτώσεις βεβαιωμένης αδυναμίας προσέλευσης εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας, για τις οποίες δεν μπορεί να προσέλθει ειδικός πληρεξούσιος, η απογραφή μπορεί να γίνει κατ΄ οίκον από κλιμάκιο υπηρεσιακών παραγόντων του Οργανισμού μας, μετά από συνεννόηση με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Aσφαλισμένων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε αυτή την περίπτωση- είναι τα εξής:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

 

Επίσης, για ορισμένες ειδικές κατηγορίες (κάτοικοι εξωτερικού, τέκνα κάτω των 14 ετών, κλπ) απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε για την Αθήνα με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων στο τηλέφωνο 210-72.64.700, (επιλογή 3) και για τη Θεσσαλονίκη στο τηλέφωνο 2310-27.82.71.

Σας παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευσή σας στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και τη συνεργασία σας για την αποφυγή προβλημάτων στην καταβολή της μηνιαίας επικούρησής σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

ΠΑΝΟΣ ΣΟΜΠΟΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ

Δείτε το συνημμένο αρχείο