ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

Εξώδικο ΕΔΟΕΑΠ προς Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘ΄ΟΣΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΔΟΕΑΠ

 

 

Δείτε το συνημμένο αρχείο