Νέα και ανακοινώσεις

Εξώδικο ΕΔΟΕΑΠ προς Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘ΄ΟΣΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΔΟΕΑΠ

 

 

Δείτε το συνημμένο αρχείο