Νέα και ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τη ματαίωση της Γενικής Συνέλευσης

Αθήνα, 14/6/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 Συνάδελφοι,

           Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η χθεσινή προγραμματισμένη  Γ’ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΔΟΕΑΠ ματαιώθηκε λόγω μη επίτευξης της προβλεπόμενης από το Καταστατικό απαρτίας.

          Η  Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί και πάλι όπως ορίζεται από το άρθρο 25, παρ.5 του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ. Για τις ημερομηνίες, θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση των μετόχων –μελών.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ