Ισολογισμοί

Ισολογισμός Έτους 2012 (προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση)

Δείτε το συνημμένο αρχείο