ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Κατασκηνωτικό επίδομα 2013

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2013 

 

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι και για το καλοκαίρι 2013 θα συνεχιστεί η χορήγηση του κατασκηνωτικού επιδόματος σύμφωνα με απόφαση της Διοίκησης ΕΔΟΕΑΠ  παρά την οικονομική συγκυρία που πλήττει τον Οργανισμό.

Σε πείσμα των καιρών, ο ΕΔΟΕΑΠ , με αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης , στηρίζει το θεσμό του κατασκηνωτικού επιδόματος ,στηρίζει τους ανθρώπους του Κλάδου των ΜΜΕ που βιώνουν τις πιο αντίξοες  οικονομικές συνθήκες και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά των μελών μας , να απολαύσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Το κατασκηνωτικό επίδομα χορηγείται σε έμμεσα μέλη – παιδιά ασφαλισμένων 6-15 ετών (γεννηθέντα από 1/6/1998-31/5/2007), σύμφωνα με τον Κανονισμό Υγείας.

Για τη χορήγηση της παροχής αυτής ωστόσο, θα λαμβάνεται ως κριτήριο το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα οικονομικού έτους 2012, η οικογενειακή κατάσταση των μελών και  η εργασιακή τους κατάσταση.

Συγκεκριμένα:

  • Για ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως €40.000, η παροχή θα ανέρχεται στα   € 200,00  για το πρόγραμμα 3 εβδομάδων (με διανυκτέρευση – 21 ημερολογιακές ημέρες) και σε   € 80,00  για ημερήσιο πρόγραμμα (15 εργάσιμες ημέρες).
  • Για ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα από  €40.001  και άνω, η παροχή δεν θα χορηγηθεί.
  • Για τις πολύτεκνες οικογένειες (3 παιδιά και άνω) , το όριο του ετήσιου φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματος αυξάνεται  κατά € 5.000 για κάθε παιδί ( 3 παιδιά € 45.000 εισόδημα, 4 παιδιά € 50.000 εισόδημα, 5 παιδιά € 55.000 εισόδημα κ.ο.κ).

 Για τη διευκόλυνσή σας, καταρτίστηκε ο παρακάτω πίνακας με όλες τις κατηγορίες δικαιούχων  του κατασκηνωτικού επιδόματος.

 

ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1 ΑΜΕΣΟ

ΕΩΣ € 40.000

€ 200

€   80

1 ΑΜΕΣΟ

ΑΝΩ ΤΩΝ € 40.000

€     0

€     0

1 ΑΜΕΣΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 3 ΠΑΙΔΙΑ

ΕΩΣ € 45.000

€ 200

€   80

1 ΑΜΕΣΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 4 ΠΑΙΔΙΑ

ΕΩΣ € 50.000

€ 200

€   80

1 ΑΜΕΣΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 5 ΠΑΙΔΙΑ

ΕΩΣ € 55.000

€ 200

€   80

 

Εξαίρεση αποτελούν οι αποδεδειγμένα άνεργοι συνάδελφοί μας (δηλαδή όσοι πληρώνουν εξ ιδίων το ασφάλιστρο ανεργίας καθώς και αυτοί που βρίσκονται σε επιδοτούμενη ανεργία από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), στους οποίους το επίδομα θα χορηγηθεί κανονικά. Επίσης  και οι συνάδελφοι που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση θα ισχύει το πλαφόν των € 40.000 του ετήσιου οικογενειακού φορολογητέου  εισοδήματος που αναφέρθηκε παραπάνω, με εξαίρεση τις πολύτεκνες οικογένειες, που έχουν άλλα όρια, τα οποία αναφέρθηκαν.

Στις περιπτώσεις αυτές , η καταβολή του επιδόματος θα γίνεται επιπλέον των νόμιμων παραστατικών με : α) υπογραφή από τον Τομέα Ασφάλισης ότι το έτος 2012 ο ασφαλισμένος τελούσε υπό καθεστώς ανεργίας ή επίσχεσης, καθώς και β) την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης ότι το οικονομικό έτος 2013 (αφορά εισοδήματα του έτους 2012), το ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα τους δεν θα υπερβεί το ποσό των € 40.000 ή τα αντίστοιχα όρια της κατηγορίας πολυτέκνων.

Ιδιαίτερες περιπτώσεις θα εξεταστούν ειδικά σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, το μήνα Σεπτέμβριο 2013.

 Εναλλακτικά δίνεται η δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών με το ποσό συμμετοχής του Οργανισμού, για  κατασκηνώσεις που δέχονται αυτόν τον τρόπο συνεργασίας . Με βάση τη διαδικασία αυτή, θα εκδίδουμε εγγυητικές επιστολές και το υπόλοιπο ποσό θα το καταβάλλει ο ασφαλισμένος απευθείας στην κατασκήνωση. Οι κατασκηνώσεις θα πληρώνονται μέσα σε 3 μήνες από τον ΕΔΟΕΑΠ με την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και των εγγυητικών επιστολών.

 Για κάθε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στο ΤΥΠ ή στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων.

         

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΣ ΣΟΜΠΟΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ