ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός Υγείας του ΕΔΟΕΑΠ

Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος Κανονισμός Υγείας, ο οποίος διέπει πλέον τη λειτουργία του Τμήματος Υγείας και Περίθαλψης (ΤΥΠ) του Οργανισμού (ΦΕΚ 1664/Β/4-7-2013).

Ο νέος Κανονισμός Υγείας αντικαθιστά τον παλαιό, ο οποίος είχε εφαρμοστεί από την ίδρυση του ΕΔΟΕΑΠ (1968) και με ορισμένες τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 1977 και το 1978, ίσχυε μέχρι τώρα.

Η ανάγκη για την αναθεώρηση προέκυψε, καθώς το περιεχόμενό του δεν ανταποκρινόταν στα δεδομένα της σημερινής εποχής.Οι αλλαγές στη νομοθεσία, οι εξελίξεις στην ιατρική πρακτική και στην τεχνολογία στον Τομέα της Ιατρικής Επιστήμης όσο και στον Τομέα της Πληροφορικής και η προσπάθεια προσφοράς ποιοτικότερης παροχής υπηρεσιών στους ασφαλισμένους, αποτέλεσαν σημαντικούς παράγοντες για τον Κανονισμό Υγείας.

Η προηγούμενη Διοίκηση είχε υποβάλει προς έγκριση τον Κανονισμό Υγείας στο Υπουργείο Εργασίας.  Το νέο Δ.Σ.του Οργανισμού προέβη, παρά την ολιγόμηνη διάρκεια της θητείας του μετά τις εκλογές του Μαρτίου 2013, σε σημαντικές τροποποιήσεις οι οποίες εγκρίθηκαν από το νέο Δ.Σ., ώστε ο νέος Κανονισμός να εξασφαλίζει το  δυνατόν υψηλότερο επίπεδο περίθαλψης με έμφαση σε ομάδες ασφαλισμένων που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες.

Μεταξύ άλλων έγιναν αλλαγές στον Κανονισμό που είχε κατατεθεί αρχικά και οι σημαντικότερες είναι:

1.  Δεν επιβάλλεται συμμετοχή στις δαπάνες περίθαλψης στα άμεσα μέλη μας με μακροχρόνια αναπηρία, η οποία προϋπήρχε της εγγραφής των στο Μητρώο του ΕΔΟΕΑΠ.

2. Δεν θα καταβάλλεται συμμετοχή για θεραπευτικά μέσα υψηλού κόστους όταν αυτά τοποθετούνται σε δημόσια, στρατιωτικά ή πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. απινιδωτές, βηματοδότες κ.λπ.

3. Απαγορεύεται οι έμμισθοι ιατροί του Οργανισμού να έχουν οποιαδήποτε οικονομική εξάρτηση από τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ.

4. Μη επιβολή επιπλέον επιβάρυνσης από τα ήδη ισχύοντα, στην ελεύθερη επιλογή διαγνωστικών κέντρων και οδοντιάτρων.

            Ο σκοπός του νέου Κανονισμού Υγείας είναι πολλαπλός:

  • Επιδιώκεται η εναρμόνιση του ΕΔΟΕΑΠ με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ώστε να ανταποκρίνεται στις άρδην μεταβληθείσες εξελίξεις στο χώρο της παροχής φροντίδας υγείας και περίθαλψης.
  • Αναδιαμορφώνεται το γενικό πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού, προκειμένου να ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα.
  • Απλοποιούνται και αποσαφηνίζονται οι κανόνες, όσον αφορά στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ασφαλισμένων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση όλων των μετόχων-μελών.
  • Βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών με έμφαση στην παρακολούθηση και το συντονισμό της φροντίδας από τις ιατρικές υπηρεσίες του Οργανισμού.
  • Εκσυγχρονίζονται οι υπηρεσίες και οι εσωτερικές δομές με σκοπό την παρότρυνση προς τους ασφαλισμένους για τη χρήση αυτών.
  • Εκσυγχρονίζεται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας εντός ΕΔΟΕΑΠ.
  • Αναβαθμίζεται η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς όλα τα μέλη.
  • Υποστηρίζεται η προσπάθεια για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του Οργανισμού.

Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ συνεχίζει να αφουγκράζεται τους παλμούς των οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων και να εργάζεται με σκοπό την εξασφάλιση  ποιοτικής ιατρικής περίθαλψης για τους μετόχους-μέλη του.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ

Πάνος Σόμπολος

Νίκος Καρούτζος

 

 

Δείτε το συνημμένο αρχείο