ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

 

Συνάδελφοι,

Το Φυσικοθεραπευτήριο του ΕΔΟΕΑΠ αποτελεί  ένα  σύγχρονο κέντρο  αποκατάστασης και αντιμετώπισης ορθοπεδικών παθήσεων.

Η λειτουργία του είναι απόλυτα συνυφασμένη με τον χαρακτήρα και τον ρόλο που επιτελεί ο ΕΔΟΕΑΠ ως φορέας Πρωτοβάθμιας Υγείας & Περίθαλψης.

Οι ασθενείς που πάσχουν από σοβαρά προβλήματα του μυοσκελετικού συστήματος , τυγχάνουν εξειδικευμένης φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης με την επίβλεψη των Ορθοπεδικών του Οργανισμού. Πρωταρχικός σκοπός λειτουργίας του Φυσικοθεραπευτηρίου είναι η ανακούφιση από τον πόνο, η αποκατάσταση της φυσικής ικανότητας κίνησης και της αρμονικής σωματικής λειτουργίας .

Οι φυσικοθεραπευτές του ΕΔΟΕΑΠ , διαθέτουν υψηλό επίπεδο, άριστη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία, διασφαλίζοντας έτσι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για την επίτευξη των θεραπευτικών στόχων, χρησιμοποιείται σύγχρονος εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας. Κάθε χρόνο, στο Φυσικοθεραπευτήριο εξυπηρετούνται εκατοντάδες ασφαλισμένοι μας.

Αρκετά συχνά ωστόσο, παρατηρείται το φαινόμενο μη προσέλευσης στο προγραμματισμένο ραντεβού χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει το καθεστώς λειτουργίας, επιβαρύνει σημαντικά το χρόνο αναμονής και αποτελεί εμπόδιο πρόσβασης των ασφαλισμένων που έχουν πραγματική ανάγκη.

Για το λόγο αυτό, υιοθετείται πολιτική ακυρώσεων η οποία προβλέπει ότι στην περίπτωση μη  προσέλευσης σε 3 ραντεβού , το υπόλοιπο πρόγραμμα θα ακυρώνεται στο σύνολό του.

Είναι απαραίτητο να αντιληφθούμε ότι κάθε παρεχόμενη υπηρεσία , ιδιαίτερα στις μέρες μας, χρειάζεται να εκλαμβάνεται ως προϊόν υψηλής προστιθέμενη αξίας  και να αντιμετωπίζεται με το δέοντα σεβασμό . Η συνέπεια στην ώρα προσέλευσης, η επιμελής τήρηση του προγράμματος των ραντεβού είναι ευθύνη και υποχρέωση όλων μας.

Σας θυμίζουμε ότι βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας , δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης έως 40 συνεδριών ετησίως εντός του ΕΔΟΕΑΠ. Για την εκτέλεσή τους απαιτείται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ έκδοση παραπεμπτικού από τους Ορθοπεδικούς του Οργανισμού .

Αρμόδια για τον καθορισμό και τις ακυρώσεις των ραντεβού του Φυσικοθεραπευτηρίου είναι η Γραμματεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7264342 ( ώρες 08.00-16.00)

Το Φυσικοθεραπευτήριο λειτουργεί στο ισόγειο του κτιρίου της οδού Ορμινίου 38 με ωράριο λειτουργίας από 08.00 έως 19.00.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πάνος Σόμπολος

Νίκος Καρούτζος