ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Συνάδελφοι,

Ο Τομέας Υγείας & Περίθαλψης του ΕΔΟΕΑΠ , αναδεικνύει την αξία της Υγείας και της Περίθαλψης των ασφαλισμένων ως θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό και παράλληλα θέτει ως προτεραιότητα τη διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου με επίκεντρο την προαγωγή της υγείας , αξιοποιώντας τις υφιστάμενες δομές παροχής πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας που περιλαμβάνουν τη διάγνωση και την παροχή θεραπευτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης και της φαρμακευτικής περίθαλψης.

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στον ΕΔΟΕΑΠ έχει συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση του συστήματος παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης ενώ παράλληλα αξιοποιείται ως εργαλείο ελέγχου και εξορθολογισμού των φαρμακευτικών δαπανών . Για να λειτουργήσει προς τη σωστή κατεύθυνση ωστόσο, θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα βασικοί κανόνες .

Επισημαίνουμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις συνταγογράφησης φαρμάκων από τους Ιατρούς του ΕΔΟΕΑΠ, θα ελέγχεται εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση ταυτίζεται με αυτό που αναγράφεται και εικονίζεται στο Μητρώο Ασφαλισμένων που τηρεί ο Οργανισμός. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν προσέλθουν οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι αλλά εκπρόσωπος τους, τότε ο τελευταίος είναι απαραίτητο να προσκομίζει σχετική εξουσιοδότηση και την αστυνομική του ταυτότητα, προκειμένου ο Ιατρός του ΕΔΟΕΑΠ να κάνει την ταυτοποίηση και να εκδίδει την συνταγή.

Η διαδικασία αυτή είναι σημαντικό να τηρείται  για τους εξής λόγους:

  • Την προστασία της υγείας των ασφαλισμένων. Έχει τεράστια σημασία να προσέρχεστε πάντα οι ίδιοι στο γιατρό προκειμένου να συνταγογραφήσετε τα φάρμακά σας. Έτσι ο γιατρός θα είναι σε θέση να σας εξετάσει , να ελέγξει την εξέλιξη της νόσου και την αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνετε. Ενδεχομένως , να χρειαστεί να τροποποιήσει ή να διακόψει την αγωγή σας.
  • Την πάταξη των φαινομένων της εκμετάλλευσης και της  εμπορευματοποίησης της υγείας
  • Τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών και των ευαίσθητων ιατρικών δεδομένων

Στις συνταγές πρέπει να αναγράφονται μόνο οι ποσότητες φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για θεραπεία 1 μηνός. Ειδικά για χρόνιες παθήσεις μπορεί να εκδίδεται από τους ιατρούς τρίμηνη επαναλαμβανόμενη συνταγή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Υπενθυμίζουμε ότι δεν μπορούν να εκτελούνται συνταγές, όταν δεν φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντα ιατρού καθώς και τη σφραγίδα του Οργανισμού. Υποχρεωτική είναι και η αναγραφή του ΑΜΚΑ .

Βεβαιωθείτε πριν φύγετε , ότι τα στοιχεία σας είναι σωστά , η συνταγή και το παραπεμπτικό σας είναι σφραγισμένα.

Η εκτέλεση της συνταγής από τα φαρμακεία και η παραλαβή του φαρμάκου από τον ασφαλισμένο βεβαιώνεται με την υπογραφή επί της συνταγής, τόσο αυτού που την παραλαμβάνει, όσο και του φαρμακοποιού που την εκτελεί.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ