ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΗ ΩΡΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 Ο ΕΔΟΕΑΠ βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο της ιστορικής του διαδρομής. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Σεπτεμβρίου τα μέλη του ενημερώθηκαν πλήρως από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα οικονομικά δεδομένα του Οργανισμού, η δυσμενής επιδείνωση των οποίων έχει δημιουργήσει κατάσταση οικονομικής δυσπραγίας. Είναι απολύτως σαφές ότι  αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν περιθώρια αδράνειας. Είναι ώρα ευθύνης, ώρα σημαντικών αποφάσεων, οι οποίες  θα κρίνουν το μέλλον και τη βιωσιμότητα του Οργανισμού.

Ο ΕΔΟΕΑΠ το 2013 και για τέταρτη συνεχή χρονιά θα εμφανίσει έλλειμμα που θα ξεπεράσει τα 22 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα το έλλειμμα για την τελευταία τετραετία να ανέρχεται συνολικά σε 190,9 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 103 εκατ. ευρώ αφορούν ζημιά από την 12/3/2012 εφαρμογή του PSI. Λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης με την διαφημιστική δαπάνη να εξακολουθεί να υφίσταται πτωτική τάση, η οποία έχει επιφέρει για τον ΕΔΟΕΑΠ μείωση του βασικού του εσόδου από το αγγελιόσημο, από 59 εκατ. ευρώ το 2008 σε 19,8 εκατ. ευρώ το  2013 (μείωση 66%), με  την ανεργία στον Κλάδο να «χτυπά» κόκκινο και τις εισφορές να έχουν υποστεί μείωση από 9 εκατ. ευρώ  το 2009 σε 6 εκατ. ευρώ το 2013 (μείωση 33%).

 Παραθέτουμε παρακάτω τα οικονομικά στοιχεία της περιόδου 2007-2013:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2007 – 2013 ( σε εκατ. €)
 2013 (εκτίμηση) 2012 2011 2010 2009 2008 2007
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 28,6 32,0 45,4 57,6 68,0 76,3 74,7
ΕΞΟΔΑ 51,0 58,1 67,2 75,4 65,4 68,1 52,8
ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ PSI 0,0 102,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 51,0 161,0 67,2 75,4 65,4 68,1 52,8
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ / ΕΛΛΕΙΜMΑ -22,4 -129,0 -21,8 -17,8 2,6 8,2 21,9

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες για την αύξηση των εσόδων με την εντατικοποίηση των ελέγχων και των ενεργειών είσπραξης είτε μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας είτε μέσω της δικαστικής οδού για τους ασυνεπείς οφειλέτες καθώς και την προσπάθεια για μείωση όλων των κονδυλίων δαπανών, τα ταμειακά διαθέσιμα του Οργανισμού εκτιμάται ότι επαρκούν έως τον Ιούνιο του 2014.

 Η ανάγκη λήψης μέτρων σημειώνεται και στις επισημάνσεις των Ορκωτών Ελεγκτών στις σχετικές Εκθέσεις τους, στην τελευταία Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και την Αναλογιστική Μελέτη του 2011. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα πιο δυσμενή σενάρια που περιγράφει η Αναλογιστική Μελέτη επιβεβαιώνονται, δυστυχώς, μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ετών.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση, όπως προβλέπεται και από το Καταστατικό του, να λάβει έγκαιρα τα πλέον πρόσφορα μέτρα για να προστατεύσει το ασφαλιστικό κεφάλαιό του Οργανισμού ώστε να μπορέσει ο ΕΔΟΕΑΠ να επιτελέσει τον κοινωνικοασφαλιστικό του σκοπό με την καταβολή όσο το δυνατόν εξορθολογισμένων παροχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπ΄όψιν την εισήγηση και τις αναλυτικές προτάσεις του Προέδρου και εξαντλώντας κάθε δυνατό  περιθώριο εξοικονόμησης κόστους υποχρεώθηκε εκ των πραγμάτων να επανεξετάσει τις δαπάνες της Επικούρησης, της Εφάπαξ Οικονομικής Ενίσχυσης, της Μισθοδοσίας του Προσωπικού καθώς και την αύξηση της εισφοράς των εν ενεργεία μελών μας.

Οι παροχές Επικουρικών Συντάξεων και Εφάπαξ Οικονομικής Ενίσχυσης καταλαμβάνουν πάνω από το 50% των συνολικών ετήσιων δαπανών, αποτελώντας την υψηλότερη δαπάνη του Οργανισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με σεβασμό στους συνταξιούχους του αλλά και σε όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν και έχοντας ως μέλημα την διατήρηση των παροχών υγείας και σύμφωνα με όσα προβλέπει το Καταστατικό του Οργανισμού (άρθρο 13 παρ.8 και άρθρο 12 παρ.2), υποχρεώθηκε μεταξύ άλλων, σε λήψη μέτρων μείωσης των επικουρικών συντάξεων και του συντελεστή εφάπαξ.  Για την λήψη αυτής της απόφασης συνεκτιμήθηκε η αναμενόμενη αύξηση υποβολής των αιτήσεων για συνταξιοδότηση,  ως συνέπεια των αναμενόμενων ραγδαίων μεταβολών στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα και στο εργασιακό περιβάλλον – γεγονός άλλωστε που ήδη παρατηρείται κατά την διάρκεια της τελευταίας τριετίας. Το συνολικό όφελος από την λήψη των ανωτέρω σχετικών μέτρων σχετικά με τις παροχές αυτές θα ανέλθει σε 8,5 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά τα νέα μέτρα που συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν στην ΣΔΣ 49/2013 είναι:

Α. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ

Ι. Η κλιμακωτή μείωση των επικουρικών συντάξεων αμέσων μελών και δικαιοδόχων, η οποία θα ισχύσει από την 1-1-2014,  όπως παρακάτω:

 Για τους συνταξιούχους:  

 • Οι επικουρήσεις έως € 500,00 μειώνονται κατά ποσοστό  10%  στο συνολικό ποσό. Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των € 250,00.
 • Οι επικουρήσεις από  € 500,01 έως € 700,00 μειώνονται κατά ποσοστό 15% στο συνολικό ποσό.   Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των  € 450,00.
 • Οι επικουρήσεις από € 700,01 έως € 900,00 μειώνονται κατά ποσοστό 25% στο συνολικό ποσό. Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των € 600,00.
 • Οι επικουρήσεις από € 900,01 έως € 1000,00 μειώνονται κατά ποσοστό 30% στο συνολικό ποσό. Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των € 680,00.
 • Οι επικουρήσεις από € 1000,01 και άνω μειώνονται κατά ποσοστό 40% στο συνολικό ποσό. Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των € 700,00.

Η ανώτατη επικουρική σύνταξη διαμορφώνεται σε €770,04.

Για τους δικαιοδόχους επικούρησης:   

 • Οι επικουρήσεις έως € 300,00 μειώνονται κατά ποσοστό  17%  στο συνολικό ποσό.
 • Οι επικουρήσεις από  € 300,01 έως € 500,00 μειώνονται κατά ποσοστό 30% στο συνολικό ποσό.   Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των  €  250,00.
 • Οι επικουρήσεις από € 500,01 έως € 700,00 μειώνονται κατά ποσοστό 35% στο συνολικό ποσό. Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των € 350,00.
 • Οι επικουρήσεις από € 700,01 και άνω μειώνονται κατά ποσοστό 40% στο συνολικό ποσό. Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των € 470,00.

Η ανώτατη επικουρική σύνταξη διαμορφώνεται σε €493,64

Η εξοικονόμηση από την απόφαση που ελήφθη είναι 4,1 εκατ. ευρώ ετησίως με βάση τον υφιστάμενο αριθμό συνταξιούχων.

 Την παραπάνω πρόταση κατέθεσε ο Πρόεδρος κ . Πάνος Σόμπολος μαζί με μια εναλλακτική η οποία προέβλεπε:

Την κλιμακωτή μείωση των επικουρικών συντάξεων αμέσων μελών και δικαιοδόχων, από             1-1-2014, όπως παρακάτω:

Για τους συνταξιούχους:  

 • Οι επικουρήσεις έως € 500,00 μειώνονται κατά ποσοστό  5%  στο συνολικό ποσό. Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των € 250,00.
 • Οι επικουρήσεις από  € 500,01 έως € 700,00 μειώνονται κατά ποσοστό 10% στο συνολικό ποσό.   Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των  € 480,00.
 • Οι επικουρήσεις από € 700,01 έως € 900,00 μειώνονται κατά ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό. Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των € 630,00.
 • Οι επικουρήσεις από € 900,01 έως € 1000,00 μειώνονται κατά ποσοστό 25% στο συνολικό ποσό. Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των € 720,00.
 • Οι επικουρήσεις από € 1000,01 και άνω μειώνονται κατά ποσοστό 35% στο συνολικό ποσό. Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των € 750,00.

Η ανώτατη επικουρική σύνταξη διαμορφώνεται σε €834,21.

Για τους δικαιοδόχους επικούρησης:   

 • Οι επικουρήσεις έως € 300,00 μειώνονται κατά ποσοστό  17%  στο συνολικό ποσό.
 • Οι επικουρήσεις από  € 300,01 έως € 500,00 μειώνονται κατά ποσοστό 30% στο συνολικό ποσό.   Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των  €  250,00.
 • Οι επικουρήσεις από € 500,01 έως € 700,00 μειώνονται κατά ποσοστό 35% στο συνολικό ποσό. Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των € 350,00.
 • Οι επικουρήσεις από € 700,01 και άνω μειώνονται κατά ποσοστό 40% στο συνολικό ποσό. Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των € 470,00.

Η ανώτατη επικουρική σύνταξη διαμορφώνεται σε €493,64.

Την πρώτη πρόταση ψήφισαν οι συνάδελφοι Νεστορίδης, Καρούτζος, Χριστόπουλος, Καταϊτφσής, Ζαφειροπούλου και Σπανοπούλου. Την δεύτερη πρόταση ψήφισε ο Πρόεδρος Πάνος Σόμπολος υπό προϋποθέσεις . Κατά και των δύο προτάσεων ψήφισε η συνάδελφος Χριστοδουλίδου ενώ ο συνάδελφος Αγγέλης αποχώρησε (λόγω εργασίας) πριν από τη ψηφοφορία δηλώνοντας ότι καταψηφίζει. Επισημαίνεται ότι σε ότι αφορά στις συντάξεις, στον υπολογισμό τους έχουν από το 2010 ενσωματωθεί οι δύο έκτακτες επικουρήσεις που ελάμβαναν έως τότε οι συνταξιούχοι του ΕΔΟΕΑΠ.

ΙΙ. Η κατάργηση Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματος Αδείας των συνταξιούχων και δικαιοδόχων  που οδηγεί σε ετήσια εξοικονόμηση 3 εκατ. ευρώ. Την πρόταση κατέθεσε ο Πρόεδρος. Υπέρ ψήφισαν οι συνάδελφοι Καρούτζος, Χριστόπουλος, Καταϊτφσής, Ζαφειροπούλου και Σπανοπούλου. Λευκό ψήφισαν οι συνάδελφοι Σόμπολος και Νεστορίδης. Κατά της πρότασης ψήφισε η συνάδελφος Χριστοδουλίδου ενώ ο συνάδελφος Αγγέλης αποχώρησε πριν από τη ψηφοφορία δηλώνοντας ότι καταψηφίζει.

Β. ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Την μείωση του συντελεστή εφάπαξ, κατά 20% από  1-1-2014. Ισχύει για αιτήσεις που θα υποβληθούν στον ΕΔΟΕΑΠ μετά την 1-1-2014 ανεξαρτήτως ημερομηνίας συνταξιοδότησης, καθώς και για τις περιπτώσεις αιτήσεων που ενώ έχουν κατατεθεί εντός του 2013, η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος  καθίσταται ενεργή εντός του 2014, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014Την πρόταση κατέθεσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ.. Υπέρ ψήφισαν οι συνάδελφοι Νεστορίδης, Καρούτζος, Χριστόπουλος, Καταϊτφτσής, Ζαφειροπούλου και Σπανοπούλου. Λευκό ψήφισε ο συνάδελφος Σόμπολος. Κατά της πρότασης ψήφισε η συνάδελφος Χριστοδουλίδου ενώ ο συνάδελφος Αγγέλης αποχώρησε πριν από τη ψηφοφορία δηλώνοντας ότι καταψηφίζει.

ΒΑΣΙΚΟΣ   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ   1.000,00
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΧΩΝ   ΜΕΧΡΙ        € 1.250,00
Προσαυξήσεις Β.Σ.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΧΩΝ 4ετίας σε€ ΠΟΣΟΣΤΑ & ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ
ΑΠΟ 1251-1650 (400) 5%o ΑΝΑ 10€ (5,00X40) 200
ΑΠΟ 1651-2000 (350) 4%o ΑΝΑ 10€ (4,00X35) 140
ΑΠΟ 2001-2450 (450) 3%o ΑΝΑ 15€ (3,00X30) 90
ΑΠΟ 2451-3250 (800) 2%o ΑΝΑ 25€ (2,00X32) 64
ΑΠΟ 3251-4650 (1400) 1%o ΑΝΑ 40€ (1,00X35) 35
ΑΠΟ 4651-6150 (1500) 0,40%o ΑΝΑ 50€ (0,40X30) 12
Σύνολο προσαύξησης συντελεστή   εφάπαξ 541
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΦΑΠΑΞ 1.541,00

 

Γ. ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΩΝ (απόφαση της  ΣΔΣ 47/2013)

Την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των εν ενεργεία μελών του Οργανισμού από 3% σε 5%, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται να ακολουθηθεί.  Υπέρ ψήφισαν οι συνάδελφοι Σόμπολος, Νεστορίδης, Χριστόπουλος, Σπανοπούλου, Ζαφειροπούλου και Καταϊφτσής. Είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση αρχικά ο κ. Καρούτζος και κατόπιν (πριν την ψηφοφορία η κα Χριστοδουλίδου). Απείχε από την ψηφοφορία ο κ. Αγγέλης.

Προβλεπόμενο όφελος  περίπου 2 εκατ. ευρώ

Δ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Την μείωση του κονδυλίου μισθοδοσίας για το έτος 2014 όλου του προσωπικού κατά 1 εκατ. ευρώ, με αναλογικό τρόπο. Υπέρ ψήφισαν οι συνάδελφοι Νεστορίδης, Καρούτζος, Χριστόπουλος, Καταϊτφσής, Ζαφειροπούλου και Σπανοπούλου. Ο Πρόεδρος κατέθεσε επίσης ένα δεύτερο σενάριο το οποίο προέβλεπε εφαρμογή της ΣΣΕ 2008 – 2009 της ΕΠΗΕΑ για το διοικητικό προσωπικό .Για τους γιατρούς δεν περιείχε συγκεκριμένες διατάξεις. Το δεύτερο σενάριο της ΣΣΕ ψήφισε ο συνάδελφος Σόμπολος. Κατά και των δύο προτάσεων ψήφισε η συνάδελφος Χριστοδουλίδου ενώ ο συνάδελφος Αγγέλης αποχώρησε πριν από τη ψηφοφορία δηλώνοντας ότι καταψηφίζει.

Επίσης το ΔΣ συμβάλλοντας και αυτό στην προσπάθεια όλων μας για την διασφάλιση της βιωσιμότητας του Οργανισμού αποφάσισε την μείωση της αποζημίωσης των συνεδριάσεων των μελών ΔΣ κατά 15%, η οποία διαμορφώνεται πλέον σε €53,58 καθαρά. Η απόφαση ήταν ομόφωνη. Από την ψηφοφορία απείχε ο Γενικός Γραμματέας.

Συνάδελφοι,

Κάθε λήψη περιοριστικών μέτρων και περικοπών είναι σίγουρα επώδυνη. Στις σημερινές όμως συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής κρίσης η σημαντικότερη προτεραιότητα είναι να διασφαλισθεί η βιωσιμότητά του ΕΔΟΕΑΠ, να εξασφαλιστεί η μελλοντική συνέχιση της καταβολής των παροχών του στα μέλη του και η διατήρηση του υψηλού επιπέδου παροχών του κλάδου περίθαλψης. Διαφορετικά, ο ΕΔΟΕΑΠ σε σύντομο χρόνο δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τους ασφαλισμένους του.

Σε αυτόν τον αγώνα επιβίωσης χρειάζεται η στήριξη όλων των ασφαλισμένων.

Σας καλούμε να σταθείτε δίπλα μας για να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία μια εξαιρετικά δυσμενή αλλά υπαρκτή πραγματικότητα για το μέλλον του ΕΔΟΕΑΠ και των ασφαλισμένων του.

Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ

 

 

Πάνος Σόμπολος

Νίκος Καρούτζος