Νέα και ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

 Αθήνα, 25/11/2013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  

Συνάδελφοι ,

          Όπως γνωρίζετε, ο ΕΔΟΕΑΠ κάλεσε σε  Απογραφή τους Συνταξιούχους Μέλη  του κατά το χρονικό διάστημα από 16/9/2013 έως 15/11/2013, με βάση τα όσα ορίζει ο Νόμος και σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να καταγραφούν και να επικαιροποιηθούν στοιχεία του Μητρώου Ασφαλισμένων αλλά και στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την τακτική ενημέρωση των συνταξιούχων μελών μας. Σας θυμίζουμε, ότι είχε προηγηθεί η Απογραφή των δικαιοδόχων  μας η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δίνεται παράταση στους συνταξιούχους του Οργανισμού που δεν έχουν προσέλθει μέχρι σήμερα, ώστε να απογραφούν έως την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013. Το ίδιο ισχύει και για εκείνους που δεν προσκόμισαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να θεωρείται ότι έχουν απογραφεί.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που κάποιος συνταξιούχος δεν απογραφεί, θα ανασταλεί η καταβολή της επικούρησης. Εφ’ όσον προσέλθει  πέραν των προθεσμιών που έχουν τεθεί και απογραφεί, η επικούρησή του θα καταβληθεί αναδρομικά από την ημερομηνία διακοπής.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ

 

 

Πάνος Σόμπολος

Νίκος Καρούτζος