ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι Α Τ Ρ Ο Σ

ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Ι Α Τ Ρ Ο Σ

 

Συνάδελφοι,

 

Τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013, τέθηκε σε εφαρμογή το νέο Ιατρικό πρόγραμμα ΙΑΤΡΟΣ στον ΕΔΟΕΑΠ. Πρόκειται για ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα , το οποίο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από τον Τομέα  Πληροφορικής του Οργανισμού με βάση το Διεθνές Πρότυπο Ταξινόμησης Νοσημάτων – ICD 10 ( International Code Disease ).

 

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αποτελεί για τη διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ στρατηγικό στόχο.Το νέο πληροφοριακό σύστημα δεν είναι απλά ένα αξιόπιστο επιστημονικό εργαλείο έκδοσης συνταγών και παραπεμπτικών αλλά αναμένεται να αποτελέσει  μια τομή στην ποιότητα  των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.

 

Επιπλέον, με τη λειτουργία του ΙΑΤΡΟΣ θα δίνεται η δυνατότητα διασύνδεσης με τα διεθνή θεραπευτικά πρωτόκολλα, που σταδιακά ενεργοποιούνται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τα οποία αποτελούν για τους γιατρούς διεθνώς ,μια βάση αναφοράς σχετικά με τις αποφάσεις που μπορούν να λαμβάνουν για τη θεραπεία των ασθενών.

 

Η διασύνδεση αυτή , σκοπό έχει τη βελτίωση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων περιορίζοντας στο ελάχιστο τις  πιθανότητες λανθασμένης συνταγογράφησης , αλλά και τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης και των δαπανών υγείας εν γένει  , με  την πάταξη των φαινομένων της εμπορευματοποίησης της  υγείας και της υπερσυνταγογράφησης.

 

Αξίζει να επισημάνουμε ότι ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νέου προγράμματος είναι η δυνατότητα λήψης αξιόπιστου ιατρικού ιστορικού με απαράβατο όρο τη διασφάλιση υψηλών προδιαγραφών προστασίας προσωπικών δεδομένων  .

 

Το πρόγραμμα ΙΑΤΡΟΣ αντιμετώπισε κάποια τεχνικά προβλήματα κατά την πρώτη φάση λειτουργίας με συνέπεια την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων και των γιατρών του ΕΔΟΕΑΠ. Ο Τομέας Πληροφορικής του Οργανισμού αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό το δυναμικό του, προκειμένου  να εντοπίσει και να διορθώσει τα σφάλματα που έχουν προκύψει και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βαθμιαία αποκατάσταση λειτουργίας του .

 

Ζητούμε συγνώμη για οποιαδήποτε τυχόν ταλαιπωρία και καθυστέρηση έχει προκληθεί και ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας . Η εφαρμογή του νέου πληροφοριακού συστήματος   αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής αναβάθμισης που επιχειρείται στον Οργανισμό με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη  εξυπηρέτηση σας .

 

Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ δεσμεύεται για την προαγωγή και τη διασφάλιση της υγείας κάθε ασφαλισμένου με την ανάπτυξη ενός καλά δομημένου συστήματος Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης που θα επιτρέπει ίση και εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ

 

 

Πάνος Σόμπολος

Νίκος Καρούτζος