ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΟΕΑΠ 2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΟΕΑΠ 2014

Συρρικνώνεται το έλλειμμα στα 7 εκ.ευρώ από 22,5 εκ.ευρώ

 Συνάδελφοι,

Για τη Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ, η βιωσιμότητα του Οργανισμού αποτελεί θέμα υψίστης προτεραιότητας. Όπως είχε δεσμευθεί και στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση, η στενή παρακολούθηση του προϋπολογισμού και η συγκράτηση των δαπανών, αποτελούν κομβικά σημεία της στρατηγικής που αναπτύσσεται προκειμένου να ξεπεραστεί η κρίση με τις μικρότερες δυνατές απώλειες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ, στην υπ. αριθμ. 8 συνεδρίαση του στις 19/2/2014, εξέτασε όλα τα δεδομένα καθώς και τις προβλέψεις για τα έσοδα και έξοδα για το 2014 και αποφάσισε την έγκριση του Προϋπολογισμού για το 2014, ο οποίος και θα τεθεί προς έγκριση από τα μέλη του Οργανισμού στην επόμενη  Γενική Συνέλευση.

Συγκεκριμένα, ο Προϋπολογισμός του 2014 προβλέπει Έσοδα 32,2 εκ. ευρώ Δαπάνες 39,2 εκ.ευρώ. Συνεπώς, το έλλειμμα προβλέπεται να συρρικνωθεί στα 7 εκ.ευρώ, από 22,5 εκ.ευρώ  που εκτιμάται για το 2013.

Στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού 2014 και προκειμένου να εξασφαλιστεί η μελλοντική απρόσκοπτη καταβολή παροχών στα μέλη του και η διατήρηση του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών του κλάδου περίθαλψης, ήδη λήφθηκαν από 1ης Ιανουαρίου 2014 αναγκαία μέτρα, τα οποία ανακοινώθηκαν στις 20 Νοεμβρίου 2013 και αφορούν στις δαπάνες της Επικούρησης, της Εφάπαξ Οικονομικής Ενίσχυσης, της Μισθοδοσίας του Προσωπικού καθώς και στην προτεινόμενη αύξηση της εισφοράς των εν ενεργεία μελών μας.

Έχοντας σαν  στόχο τη μείωση του ελλείμματος, γίνονται συστηματικές και συντονισμένες ενέργειες για την αύξηση των εσόδων με την εντατικοποίηση των ελέγχων και την ενεργοποίηση των μηχανισμών είσπραξης αγγελιοσήμου. Παράλληλα, πραγματοποιείται μεθοδική προσπάθεια μείωσης των δαπανών περίθαλψης με διατήρηση των παρεχομένων υπηρεσιών και  συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών του Οργανισμού.

Το Δ.Σ. του  ΕΔΟΕΑΠ, επίσης,  επαναπροσδιόρισε τις προϋποθέσεις για τα επιδόματα που χορηγούνται, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του νέου Κανονισμού Υγείας, και ταυτόχρονα προσεγγίζοντας με ευαισθησία τις ευάλωτες ομάδες των ασφαλισμένων και διατηρώντας κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Οι προϋποθέσεις για τα ειδικά βοηθήματα-επιδόματα, που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2014, αναφέρονται εδώ.

Επιπλέον, από 1η Μαρτίου 2014 τροποποιούνται οι αμοιβές για τις ιατρικές επισκέψεις. Οι νέες αμοιβές αναφέρονται εδώ.

Συνάδελφοι,

Η βιωσιμότητα του ΕΔΟΕΑΠ αποτελεί το βασικό σκοπό και μέλημα της σημερινής Διοίκησης. Η σημερινή συγκυρία επιβάλλει ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά να διαμορφώσουμε το περιβάλλον και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να οχυρώσουμε στο μέλλον το Ταμείο μας που στη μακρόχρονη πορεία του έχει αποτελέσει  στήριγμα σε κάθε ασφαλισμένο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ

 

 

Πάνος Σόμπολος

Νίκος Καρούτζος

 

Δείτε το συνημμένο αρχείο