ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Γ’ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εν’ όψει των διατάξεων των άρθρων 15 και 25 του Καταστατικού

του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

            Οι μέτοχοι-μέλη του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως σε τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση 4η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη  και  ώρα 12.00,   στο ξενοδοχείο TITANIA  (Πανεπιστημίου 52, συνεδριακό χώρο «ΕΥΡΩΠΗ» /ημιώροφος ) με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Ανακοινώσεις της Διοίκησης

2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική χρήση έτους 2013

4. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. για το πρώτο έτος της θητείας του

5. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2013

6. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2014

7. Λήψη απόφασης για την αύξηση εισφοράς των εν ενεργεία μελών από 3% σε 5 %

8. Απόφαση περί συνέχισης ή μη της περίθαλψης μελών κατόπιν οριστικής διαγραφής από Ενώσεις για παράβαση καταστατικών τους διατάξεων (άρθρο 3, παρ. 7β΄ του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ)

Η δεύτερη Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε λόγω μη υπάρξεως απαρτίας. Στην Τρίτη Γενική Συνέλευση, απαρτία πραγματοποιείται με την παρουσία του 1/10 των μετόχων-μελών του Οργανισμού.

Αθήνα, 28 Μαΐου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΣ ΣΟΜΠΟΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ