ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΔΟΕΑΠ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εν’ όψει των διατάξεων των άρθρων 15 και 25 του Καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Οι μέτοχοι-μέλη του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως σε πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση την  Παρασκευή 16 Μαΐου 2014 και ώρα 12.00 στην Αίθουσα Συνεδρίων του κτιρίου ΕΔΟΕΑΠ (Σισίνη 18 και Ηριδανού 5 – 1ος όροφος) με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Ανακοινώσεις της Διοίκησης

2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική χρήση έτους 2013

4. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. για το πρώτο έτος της θητείας του

5. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2013

6. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2014

7. Λήψη απόφασης για την αύξηση εισφοράς των εν ενεργεία μελών από 3% σε 5 %

8. Απόφαση περί συνέχισης ή μη της περίθαλψης μελών κατόπιν οριστικής διαγραφής από Ενώσεις για παράβαση καταστατικών τους διατάξεων (άρθρο 3, παρ. 7β΄ του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ)

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία, (παρόντες το 1/3 του αριθμού των μετόχων – μελών) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 27η Μαΐου  2014, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία, η Συνέλευση θα συγκληθεί την 4η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη  και  ώρα 12.00,   στο ξενοδοχείο TITANIA ( Πανεπιστημίου 52, συνεδριακό χώρο «ΕΥΡΩΠΗ» /ημιώροφος ) και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΣ ΣΟΜΠΟΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ