ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Αθήνα, 23-5-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο, ο ΕΔΟΕΑΠ είναι υποχρεωμένος να μην κάνει κρατήσεις για την Εφορία κάθε μήνα στις επικουρήσεις, όπως γινόταν έως τώρα.

Ειδικότερα, όπως ίσως έχετε διαπιστώσει από την καταβολή της επικούρησης του μηνός Ιουνίου 2014, υπήρξε μεταβολή στο ποσό που εισπράξατε.

Η  μεταβολή αυτή οφείλεται στις νέες διατάξεις Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013 και της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1104/9.4.2014, σύμφωνα με τις οποίες η παρακράτηση φόρου στις επικουρικές συντάξεις από 1/1/2014 θα γίνεται με βάση την κλίμακα του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.

Φορολογητέο εισόδημα (Ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής (%)

< 25.000

22%

25.000,01 έως και 42.000

32%

> 42.000

42%

Ο φόρος που προκύπτει μειώνεται κατά το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων (21.000) ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω φορολογικών διατάξεων οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Οργανισμού μας δεν θα προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου, καθώς δεν προκύπτει φόρος αυτοτελώς στο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα από επικουρική σύνταξη. Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής παρακράτησης φόρου με αίτηση του δικαιούχου επικούρησης.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η φορολογική υποχρέωση δεν εξαντλείται. Ο φόρος θα εκκαθαριστεί με την υποβολή της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για το Φορολογικό έτος 2014 βάσει των συνολικών δηλωθέντων εισοδημάτων του εκάστου φορολογούμενου.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ