ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ

Αθήνα, 15/5/2014

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ

Στον ΕΔΟΕΑΠ και  στο διάστημα από 16 Σεπτεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε απογραφή συνταξιούχων προκειμένου να διακριβωθεί κατά πόσο οι συντάξεις καταβάλλονται νομίμως και σε ζώντες ασφαλισμένους, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αλλά κυρίως με στόχο να διασφαλιστούν τα συμφέροντα όλων των μελών-μετόχων του Οργανισμού.

Στην απογραφή η συμμετοχή των ασφαλισμένων μας ήταν σχεδόν καθολική καθώς προσήλθαν 1748 Ασφαλισμένοι από τους 1760, προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν.

Ωστόσο εννιά μέλη-μέτοχοι συνταξιούχοι του ΕΔΟΕΑΠ, δεν ολοκλήρωσαν την απογραφή καθώς δεν προσκόμισαν εκκαθαριστικό σημείωμα παρ ότι, ενημερώθηκαν  με σειρά επιστολών ( ακόμα και με εξατομικευμένες υπενθυμίσεις ), με συνέπεια να ανασταλεί η καταβολή της επικούρησής τους, όπως είχε αποφασίσει το ΔΣ και τους είχε γνωστοποιηθεί. Τέσσερις μάλιστα εξ αυτών προσέφυγαν κατά του ΕΔΟΕΑΠ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Αρχή αφού εξέτασε την καταγγελία των τεσσάρων μελών-μετόχων και έλαβε υπ’  όψιν της τις θέσεις τους και τις θέσεις του ΕΔΟΕΑΠ, εξέδωσε την απόφαση 51/2014 το πλήρες κείμενο της οποίας μπορείτε να το διαβάσετε πατώντας εδώ.

Το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ κατά τη συνεδρίαση της 14ης Μαΐου 2014, αποφάσισε ομόφωνα σε ότι αφορά στους εννιά ασφαλισμένους να εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις της Αρχής και να τους καλέσει να προσκομίσουν ή να επιδείξουν στην αρμόδια υπάλληλο για τον έλεγχο, Τομεάρχη του Τομέα Ασφάλισης ή το εκκαθαριστικό τους ή τη φορολογική τους δήλωση με τα συγκεκριμένα σημεία που απαιτούνται για τον έλεγχο διαγράφοντας εάν το επιθυμούν όλα τα υπόλοιπα ή  να προσκομίσουν βεβαίωση από την ΔΟΥ ώστε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Επίσης εφαρμόζοντας τις αποφάσεις της Αρχής, αποφάσισε να διατηρηθούν μόνο τα απαραίτητα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων για τους συνταξιούχους κάτω των 55 ετών αλλά και όσων λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του άλλου συζύγου, ενώ τα μη απαραίτητα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων όλων των ασφαλισμένων θα καταστραφούν ή θα διαγραφούν κατά περίπτωση βάσει των συστάσεων της Αρχής.

Επισημαίνεται ότι όπως ενημέρωσε ο ΕΔΟΕΑΠ την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με συμπληρωματικό έγγραφο, θα πρέπει να ελεγχθούν από τον Οργανισμό στοιχεία τα οποία έχουν συλλεγεί από το ΦΕΚ. Με βάση τα στοιχεία αυτά θα διερευνηθεί η νομιμότητα καταβολής επικουρικής σύνταξης λόγω απασχόλησης σε ηλικία κάτω των 55 ετών, περίπτωση για την οποία υφίσταται υπό προϋποθέσεις αναστολή καταβολής της επικουρικής σύνταξης, σύμφωνα με τις μνημονευόμενες στην απόφασης της Αρχής διατάξεις νόμων.

Το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ,  οφείλει να επισημάνει ότι στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε, πρώτο και κύριο μέλημά του αποτελεί η προστασία των συμφερόντων όλων των μελών-μετόχων του οργανισμού και η πιστή εφαρμογή των νόμων. Στο πλαίσιο αυτό αποτελεί βασική προτεραιότητα η διεξαγωγή ελέγχων σε όλα τα επίπεδα, ώστε να περιοριστεί η οικονομική αιμορραγία του Οργανισμού και να αποφεύγονται καταχρηστικές συμπεριφορές.

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

 

ΠΑΝΟΣ ΣΟΜΠΟΛΟΣ                                  ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ                   

Δείτε το συνημμένο αρχείο