ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΔΟΕΑΠ

 

Συνάδελφοι,

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ στη χθεσινή του συνεδρίαση, με πνεύμα αλληλεγγύης ,παρά την κρίση και τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός, αποφάσισε να στηρίξει τους σκληρά δοκιμαζόμενους πρώην εργαζόμενους της ΕΡΤ , μετά το αιφνιδιαστικό κλείσιμο της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης .

Συγκεκριμένα , η απόφαση του Δ.Σ ΕΔΟΕΑΠ, προβλέπει τη συνέχιση της ασφάλισής τους στον Κλάδο Υγείας & Περίθαλψης για ένα έτος με καταβολή μειωμένης μηνιαίας εισφοράς κατά 50%. Το συνολικό οφειλόμενο ποσό που προκύπτει για κάθε ασφαλισμένο, προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι της ΕΡΤ από την υποχρέωση της άμεσης καταβολής, υπάρχει δυνατότητα να  καταβληθεί είτε με την είσπραξη της αποζημίωσης απόλυσής τους είτε να παρακρατηθεί από την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση κατά τη συνταξιοδότησή τους.

Για την άσκηση του δικαιώματος συνέχισης ασφάλισής τους στον ΕΔΟΕΑΠ, απαιτείται, για όσους δεν έχουν προσέλθει μέχρι σήμερα, να υποβληθεί αίτηση στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων καθημερινά εκτός Σ/Κ και ώρες 08.00-16.00.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία , μπορείτε να επικοινωνήσετε για την Αθήνα με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων στο τηλέφωνο 210-7264700 (επιλογή 3) και για τη Θεσσαλονίκη στο τηλέφωνο 2310-278271.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΔΟΕΑΠ