Νέα και ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β΄ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 Εν’ όψει των διατάξεων των άρθρων 15, 25 και 26  του Καταστατικού

 του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Οι μέτοχοι-μέλη του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης σε δεύτερη Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδρίων του  κτιρίου ΕΔΟΕΑΠ (Σισίνη 18 και Ηριδανού 5 – 1ος όροφος) με τα εξής θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Ανακοινώσεις  της Διοίκησης
  2. Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση του Οργανισμού. Καταγραφή προτάσεων και Λήψη αποφάσεων
  3. Ανακοίνωση ημερομηνοχρονολογίας αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής

 Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία (παρόντες το 1/4 του αριθμού των μετόχων-μελών), η συνέλευση θα συγκληθεί την 28η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ , στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας  Σ.Ε.Φ. –Αίθουσα  ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ (Δ/νση Λεωφ. Εθνάρχου Μακαρίου, Νέο Φάληρο) και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

                               Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2015

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

 

ΠΑΝΟΣ ΣΟΜΠΟΛΟΣ                                   ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ