ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ, έχοντας σαν πρωταρχικό μέλημα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του, την ιατρική φροντίδα και την κοινωνική αλληλεγγύη, ιδιαίτερα μάλιστα κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο που διανύει η χώρα μας, καταβάλλει μεθοδικές προσπάθειες ώστε να εξασφαλίσει την παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών αξιοποιώντας οικονομίες κλίμακας.

Στην κατεύθυνση αυτή, επεκτείνει  τη συνεργασία του με τον Όμιλο  ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ. Μετά από διαπραγματεύσεις, συμφωνήθηκαν ειδικές παροχές και προνομιακές τιμές τόσο για τον Οργανισμό, όσο και για τους ασφαλισμένους του. Συγκεκριμένα συμφωνήθηκαν τα  εξής:

  1. παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μόνο για παιδιά στο Παιδιατρικό Τμήμα Αιμοληψίας και Υπερήχων στο κέντρο της Δάφνης
  2. πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές
  3. δυνατότητα αιμοληψίας κατ΄ οίκον για τη διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων χωρίς επιβάρυνση εφ όσον το κόστος των εξετάσεων υπερβαίνει τα 45,00 €. Αν όχι υπάρχει χρέωση  5,00 € ανά επίσκεψη που καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο.
  4. δυνατότητα πραγματοποίησης υπερηχογραφημάτων και triplex κατ΄ οίκον με επιβάρυνση του ασφαλισμένου εκτός από τη νόμιμη συμμετοχή του, ποσού 25,00 € για τους υπερήχους και 20,00 € για τα triplex, ανά επίσκεψη

Οι κατ’οίκον επισκέψεις μπορούν να πραγματοποιούνται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του ασφαλισμένου με την ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ τηλ.2106770700 από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-17:00

Υπενθυμίζεται ότι για να εκτελεστούν οι διαγνωστικές εξετάσεις, τα παραπεμπτικά πρέπει απαραίτητα να φέρουν τη σφραγίδα του ΕΔΟΕΑΠ και να είναι υπογεγραμμένα από τον ασφαλισμένο.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές που συμφωνήθηκαν με την ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ειδικά για τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΔ (Τιμές Προεδρικού διατάγματος) -25%
 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΠΔ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ μείον 50%
 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΠΔ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ μείον 30%
 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ-ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΠΔ (Τιμές Προεδρικού διατάγματος)  -25%
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 165,00
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 53,33

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Οι παραπάνω τιμές είναι οι αρχικές (πριν τη συμμετοχή του ασφαλισμένου ).

Στις ακοστολόγητες εξετάσεις θα ισχύει η τιμή ΕΔΟΕΑΠ που αναγράφεται στο παραπεμπτικό .

Για τις κατ΄ οίκον εξετάσεις, οι τιμές διαμορφώνονται σε ΠΔ – 10%, με επιβάρυνση της συμμετοχής, και 5€/επίσκεψη.Σε δαπάνη για διενέργεια αιματολογικών-μικροβιολογικών εξετάσεων μεγαλύτερη των 45,00 € δεν υπάρχει επιβάρυνση .

ΠΡΟΣΟΧΗ Εξαιρούνται τα υπερηχογραφήματα και τα triplex κατ΄ οίκον. Οι επιβαρύνσεις για την κατ΄οίκον διενέργεια τους αναγράφονται παραπάνω.

 

            Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω τιμές για τη διενέργεια αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας , θα αποτελέσουν τη βάση σύμφωνα με την οποία θα αποζημιώνονται από εδώ και στο εξής οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ.

Ο ΕΔΟΕΑΠ, στηρίζει τόσο την Πρωτοβάθμια όσο και τη Νοσοκομειακή Περίθαλψη διατηρώντας τη συνεργασία με ιδιωτικά νοσηλευτήρια και αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσω των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλείων. Ταυτόχρονα, εντατικοποιείται το καθεστώς ελέγχου σε όλα τα επίπεδα για την πάταξη του φαινομένου της απάτης και της εμπορευματοποίησης στο χώρο της υγείας.

            Επιπλέον, από 1/7/2015 τροποποιούνται οι αμοιβές των Ιατρών Χειρουργικών ειδικοτήτων και Αναισθησιολόγων και εναρμονίζονται με τις ισχύουσες αμοιβές των συμβεβλημένων ιατρών.

Στις περιπτώσεις  προγραμματισμένης εισαγωγής,  οι ασφαλισμένοι μας προκειμένου να ενημερωθούν για τις τιμές που αποζημιώνει ο ΕΔΟΕΑΠ σε κάθε χειρουργική επέμβαση, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης του Τομέα Υγείας & Περίθαλψης. Τηλ.210 7264700 επιλογή 2 και εκ νέου επιλογή 2.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ