ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Β ΄ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

                                          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εν’ όψει των διατάξεων των άρθρων 15 και 25 του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Οι μέτοχοι-μέλη του Ενιαίου Δημοσιογραφικού  Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης σε δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση την 6η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του κτηρίου ΕΔΟΕΑΠ ( Σισίνη 18 και Ηριδανού 5-1ος όροφος ) με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Ανακοινώσεις της Διοίκησης
  2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική χρήση έτους 2014
  4. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ.
  5. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2014
  6. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2015

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία, (παρόντες το 1/4 του αριθμού των μετόχων-μελών) η συνέλευση θα συγκληθεί την 13η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στο ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC ( Αίθουσα “OLYMPIA”) Αθανασίου Διάκου 28, Αθήνα   ( έναντι Στύλων του Ολυμπίου Διός ) με τα ίδια θέματα  της Ημερήσιας Διάταξης.

                               Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΤΣΗΣ                                              ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ