Νέα και ανακοινώσεις

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ στοχεύοντας στην προαγωγή της υγείας και τη  θεραπευτική υποστήριξη των ασφαλισμένων που  αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και χρήζουν ανάγκης  χειρουργείου, αποφάσισε να δίνεται πλέον η  δυνατότητα διενεργείας χειρουργικών επεμβάσεων  σε όλους τους Ιατρούς του ΕΔΟΕΑΠ με ειδικότητα χειρουργού σε συμβεβλημένα με τον ΕΔΟΕΑΠ ιδιωτικά Νοσηλευτήρια.

            Οι ασφαλισμένοι θα έχουν εφεξής τη  δυνατότητα να επιλέξουν προαιρετικά Ιατρό του ΕΔΟΕΑΠ για τη διενέργεια επέμβασης, χωρίς να  επιβαρυνθούν με καμία δαπάνη για αμοιβή του  ιατρού.

Η παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ισχύσει  από 20 Οκτωβρίου 2015 και αναμένεται να προσφέρει λύση σε ένα πάγιο αίτημα των ασφαλισμένων και να τους διευκολύνει σημαντικά εξασφαλίζοντας  τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του ιατρού – χειρουργού.

Ταυτόχρονα, ικανοποιείται το επιστημονικό αίτημα των ιατρών του ΕΔΟΕΑΠ για την περιφρούρηση της σχέσης ιατρού-ασθενούς , καθώς η σχέση αυτή δεν θα διακόπτεται πια σε περιπτώσεις που είναι αναγκαία η διενέργεια χειρουργικής επέμβασης.

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι και για τις χειρουργικές επεμβάσεις που διενεργούνται από ιατρούς – χειρουργούς του Οργανισμού, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να ακολουθούν την ισχύουσα διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ
 

Ευάγγελος Τάτσης

 

Νίκος Καρούτζος