ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ στοχεύοντας στην προαγωγή της υγείας και τη  θεραπευτική υποστήριξη των ασφαλισμένων που  αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και χρήζουν ανάγκης  χειρουργείου, αποφάσισε να δίνεται πλέον η  δυνατότητα διενεργείας χειρουργικών επεμβάσεων  σε όλους τους Ιατρούς του ΕΔΟΕΑΠ με ειδικότητα χειρουργού σε συμβεβλημένα με τον ΕΔΟΕΑΠ ιδιωτικά Νοσηλευτήρια.

            Οι ασφαλισμένοι θα έχουν εφεξής τη  δυνατότητα να επιλέξουν προαιρετικά Ιατρό του ΕΔΟΕΑΠ για τη διενέργεια επέμβασης, χωρίς να  επιβαρυνθούν με καμία δαπάνη για αμοιβή του  ιατρού.

Η παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ισχύσει  από 20 Οκτωβρίου 2015 και αναμένεται να προσφέρει λύση σε ένα πάγιο αίτημα των ασφαλισμένων και να τους διευκολύνει σημαντικά εξασφαλίζοντας  τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του ιατρού – χειρουργού.

Ταυτόχρονα, ικανοποιείται το επιστημονικό αίτημα των ιατρών του ΕΔΟΕΑΠ για την περιφρούρηση της σχέσης ιατρού-ασθενούς , καθώς η σχέση αυτή δεν θα διακόπτεται πια σε περιπτώσεις που είναι αναγκαία η διενέργεια χειρουργικής επέμβασης.

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι και για τις χειρουργικές επεμβάσεις που διενεργούνται από ιατρούς – χειρουργούς του Οργανισμού, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να ακολουθούν την ισχύουσα διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ
 

Ευάγγελος Τάτσης

 

Νίκος Καρούτζος