Συνεδριάσεις έτους 2015

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 15/24-3-2015

 

Ώρα 10:30

Συγκρότηση νέου ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ σε Σώμα