Συνεδριάσεις έτους 2015

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 17/27-3-2015

Ώρα 11:00

Συγκρότηση νέου ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ σε Σώμα