Συνεδριάσεις έτους 2015

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 19/31-3-2015

Ώρα 12:00

Συγκρότηση νέου ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ σε Σώμα