Συνεδριάσεις έτους 2015

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 21/9-4-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για τις δικασίμους μηνός Απριλίου 2015

2.2 Ενημέρωση ΔΣ για τις συγχαρητήριες επιστολές από τον ΠΣΑΤ

2.3 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με την επιστολή μελών του ΔΣ

2.4 Ενημέρωση ΔΣ για την πρώτη συνεδρίαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΕΔΟΕΑΠ

Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης

3.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

 3.2    Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 4ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

4.1  Μεταβολές μελών – 3 μέλη

4.2  Εγγραφές – Διαγραφές μελών – 2 και 12 μέλη αντίστοιχα

4.3  Ενεργοποίηση κλάδου ασθενείας άμεσου μέλους – 2  μέλη

4.4  Αιτήσεις εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας –  2 μέλη

4.5  Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 22  μέλη

4.6  Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ – 1 μέλος

4.7  Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας  –  2 μέλη

4.8  Συνέχιση καταβολής επικούρησης δικαιοδόχων  – 4 μέλη

4.9  Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας δικαιοδόχου τέκνου 1 –  μέλος

4.10  Αιτήσεις για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ 1–  μέλος

4.11  Αιτήσεις για υπαγωγή κατ΄εξαίρεση στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ – 2  μέλη

4.12  Τακτοποίηση εισφορών από εφημερίδα και ασφάλιση μέλους

4.13  Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

4.14  Υπαγωγή στην ασφάλιση λόγω εργασίας σε εβδομαδιαίες εφημερίδες – 13 μέλη

Θέμα 5ο: Έσοδα ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 6ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες)

6.1 Σχετικά με την επαλήθευση απαιτήσεων του Οργανισμού κατά εταιρείας

6.2 Σχετικά με τη δαπάνη για το δικαστικό ένσημο για την αγωγή του Οργανισμού κατά εταιρείας

6.3 Ορισμός ημερομηνιών διεξαγωγής συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού για το μήνα Απρίλιο 2015

6.4 Σχετικά με το από 2/4/2015 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης με τη διαβίβαση ερώτησης βουλευτών με θέμα την αδυναμία εξυπηρέτησης των πολιτών από τους ασφαλιστικούς φορείς