ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 22/15-4-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα

Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης

3.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

 3.2    Σχετικά με τις δαπάνες περίθαλψης εξωτερικού ασφαλισμένου (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

Θέμα 4ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

4.1  Μεταβολές μελών – 3 μέλη

4.2  Διαγραφές μελών – 2 μέλη

4.3  Αιτήσεις εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας –  1 μέλος

4.4  Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 12  μέλη

4.5  Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης – 1 μέλος

4.6  Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

Θέμα 5Ο: Σχετικά με ΣΣΕ με ΣΕΥΕ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 6Ο: Ενημέρωση ΔΣ για τον Έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομικών  (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 7Ο: Ενημέρωση ΔΣ σχετικά α) με το ΑΚΑΓΕ και  β) για την αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ της υπ΄αριθ. 189/2014 απόφασης της ΑΠΔΠΧ (Εισηγητές: Γεν. Διευθυντής και Νομικός Σύμβουλος, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 8ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Εσόδων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσόδων)

Θέμα 9Ο: Σχετικά με τις Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας αρχείου με ευαίσθητα δεδομένα από την ΑΠΔΠΧ (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 10Ο: Σχετικά με τη συμμετοχή του ΕΔΟΕΑΠ στο ΔΣ της ΟΑΤΥΕ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 11Ο: Σχετικά με τον ορισμό τιμών σε ακοστολόγητες παρακλινικές εξετάσεις (πράξεις) (Εισηγητές: Γεν. Διευθυντής και Τομεάρχης ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 12ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες)

12.1 Σχετικά με την αγωγή πρώην εργαζομένης κατά του ΕΔΟΕΑΠ

12.2 Σχετικά με αίτημα χορήγησης ιατρικής βεβαίωσης σε συγγενή ασφαλισμένου

12.3 Σχετικά με την καταβολή προστίμου βάσει της υπ΄αριθ. 189/2014 απόφασης της ΑΠΔΠΧ

12.4 Σχετικά με τον ορισμό Επιτροπής Παραλαβής του έργου για το Οδοντιατρικό Πρόγραμμα

12.5 Σχετικά με το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου ηλεκτρονικής διανομής εγγράφων DM OUTLOOK

12.6 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης συνεργασίας με εταιρεία

12.7 Σχετικά με τη διόρθωση ποσού σε έγκριση τιμολογίου διαγνωστικού κέντρου

12.8 Σχετικά με το αίτημα του Συλλόγου Συμπαράστασης Κρατουμένων για οικονομική βοήθεια

Θέμα 13ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών

13.1 Έγκριση εξόφλησης ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ μηνός Ιανουαρίου 2015, ποσού €6.145,87