ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 24/23-4-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για το αντίγραφο κίνησης μερίδας στο Κοινό Κεφάλαιο

2.2 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με το έγγραφο της ΕΣΗΕΑ για την εξέταση στα Ιατρεία του ΕΔΟΕΑΠ των υποψηφίων προς εγγραφή μελών

Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1  Διαγραφές μελών – 3 μέλη

3.2  Αιτήσεις εξαγορά χρόνου –   2 μέλη

3.3  Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 15 μέλη

3.4  Αναπροσαρμογή επικούρησης – 2 μέλη

3.5 Αναστολή συνταξιοδότησης και ρύθμιση οφειλής από αχρεωστήτως καταβληθείσες επικουρήσεις –  1 μέλος

3.6  Αιτήσεις δικαιοδόχων μελών για απονομή επικούρησης λόγω θανάτου από την ημ/νια απονομής της κύριας σύνταξης από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ και Πρόταση τροποποίσης γενικής απόφασης – 2 μέλη

3.7  Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

Θέμα 4ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Εσόδων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσόδων)

Θέμα 5Ο: Ενημέρωση ΔΣ για τον Έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομικών  (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 6Ο: Σχετικά με τη συμμετοχή μελών ΔΣ σε Επιτροπές του Οργανισμού (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 7ο: Αιτήσεις ιατρών για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 8ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες)

8.1 Ανανέωση σύμβασης με εταιρεία μεταφοράς και αποτέφρωσης αποβλήτων

8.2 Σχετικά με την αποχώρηση νοσηλεύτριας και Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για νοσηλευτές/τριες

8.3 Σχετικά με την καταγγελία ασφαλισμένου για Οφθαλμολογικό Κέντρο

8.4 Σχετικά με τη συγχαρητήρια επιστολή ασφαλισμένης για ιατρούς και Οδοντιάτρους του Οργανισμού

8.5 Σχετικά με σύμβαση Οδοντιάτρου – Ορθοδοντικού

8.6 Αιτήματα ασφαλισμένων για Οδοντιατρικές – ορθοδοντικές εργασίες

Θέμα 9ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών

9.1 Έγκριση εξόφλησης ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός Νοεμβρίου 2014, ποσού €152.314,56