ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 25/29-4-2015

 

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για τη συνάντηση με το ΣΕΥΕ για την υπογραφή νέας ΣΣΕ

2.2 Ενημέρωση ΔΣ για την συγχαρητήρια επιστολή της ΠΟΕΠΤΥΜ για την εκλογή του νέου ΔΣ

Θέμα 3ο: Ενημέρωση ΔΣ για τις νομικές ενέργειες του ΕΔΟΕΑΠ για το PSI και την Αγωγή κατά της ΤτΕ (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 4ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης

4.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

5.1  Μεταβολές μελών  – 1  μέλος

5.2  Διαγραφές μελών –  4 μέλη

5.3  Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –11 μέλη

5.4  Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

Θέμα 6ο: Ορισμός της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 7Ο: Ενημέρωση ΔΣ για τον Έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομικών  (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 8ο: Σχετικά με την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του Δ Τριμήνου 2014 (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 9ο: Παραλαβή Παραδοτέων Β΄ Φάσης  «Ανάλυση Σχεδιασμού Λογισμικού» και Γ΄ Φάσης «Προμήθεια και Εγκατάσταση Απαιτούμενου Εξοπλισμού» του Έργου ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: ΕΠΠΕ, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 10ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες)

10.1 Σχετικά με την αλλαγή εντύπων Ιατρικής Υπηρεσίας (συνταγές φαρμάκων, παραπεμπτικά εξετάσεων, εισιτήρια, γνωματεύσεις, συνταγές γυαλιών)

10.2 Σχετικά με τα αιτήματα ασφαλισμένων  για οδοντιατρικές εργασίες

10.3 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων

10.4 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης συνεργασίας με Ακτινολόγο

Θέμα 11ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Εσόδων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσόδων)

Θέμα 12ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών

12.1 Έγκριση εξόφλησης ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ μηνός Φεβρουαρίου 2015, ποσού €7.043,30