ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 26/6-5-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1     Ενημέρωση ΔΣ για τις δικασίμους του μηνός Μαϊου 2015 και τον απολογισμό του μηνός Απριλίου 2015

2.2     Σχετικά με τις ημερομηνίες πραγματοποίησης των συνεδριάσεων του μηνός Μαΐου 2015

Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Εσόδων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσόδων)

Θέμα 4ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης

3.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2  Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

3.2.1   Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €88.100,77

3.2.2   Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων €159.909,32

3.2.3   Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων  €367.355,17

3.2.4   Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €21.760,94

3.2.5   Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €293.287,48

3.3     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

5.1  Μεταβολές μελών  –  2 μέλη

5.2  Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –13 μέλη

5.3  Τακτοποίηση εισφορών από εκδοτική εταιρεία και ασφάλιση μέλους

5.4  Τακτοποίηση εισφορών εφημερίδας και ασφάλιση Πρ. εργαζομένων

5.5  Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

Θέμα 6Ο: Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ 2ου  Διμήνου 2015 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Προϊστάμενος Λογιστηρίου)

Θέμα 7ο: Σχετικά με τη Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 8Ο: Ενημέρωση ΔΣ για τον Έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομικών  (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 9ο: Αιτήσεις ιατρών για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 10ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες)

10.1   Σχετικά με τη συζήτηση της έφεσης εταιρείας

10.2 Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο ΕΔΟΕΑΠ για παράσταση πολιτικής αγωγής ενώπιον του τριμελούς πλημμελειοδικείου Αθηνών

10.3   Σχετικά με τη σύμβαση συνεργασίας με εταιρεία

10.4   Σχετικά με την αλλαγή εντύπων Ιατρικής Υπηρεσίας (συνταγές φαρμάκων, παραπεμπτικά εξετάσεων, εισιτήρια, γνωματεύσεις, συνταγές γυαλιών)

10.5 Σχετικά με το αίτημα ασφαλισμένου για αποζημίωση εξέτασης από Οφθαλμίατρο κατ΄οίκον

10.6   Σχετικά με την αίτηση ασφαλισμένης για συμψηφισμό αμοιβής οδοντιατρικών εργασιών

10.7   Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης συνεργασίας με Εμφυτευματολόγο

10.8   Σχετικά με το ειδικό βοήθημα σε ασφαλισμένη

Θέμα 11ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών

11.1   Έγκριση δαπάνης για κατάθεση αναγγελίας πτώχευσης εταιρείας