ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 27/14-5-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα

Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης

3.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2  Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

3.2.1   Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €45.268,00

3.3     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

3.4     Εισήγηση για την ανάγκη περιορισμού δαπανών λογοθεραπειών – εργοθεραπειών (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.5     Σχετικά με την επαναχορήγηση ομοιοπαθητικών φαρμάκων (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος:  Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.6     Σχετικά με την παράταση νοσηλείας ασφαλισμένου (Εισηγητές: Τομεάρχης ΤΥΠ, Ελεγκτής Ιατρός, Υπεύθυνος:  Τομεάρχης ΤΥΠ)

Θέμα 4ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

4.1  Μεταβολές μελών  – 4  μέλη

4.2  Διαγραφές μελών –   4 μέλη

4.3  Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –21 μέλη

4.4  Παράταση συνταξιοδότησης λόγων αναπηρίας –8 μέλη

4.5  Συνέχιση καταβολής επικούρησης δικαιοδόχου –1 μέλος

4.6  Αίτηση ασφαλισμένου  για παροχή διευκόλυνσης από την επικούρηση του μηνός Ιουνίου 2015 – 1 μέλος

4.7  Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

4.8  Επιστροφές ποσών εισφορών κατά το κλείσιμο χρήσης 2014 – μέλη -26 μέλη

 4.9  Αίτηση για διαγραφή τόκων από οφειλή εισφοράς ασθενείας –  μέλη

4.10 Υπαγωγή στην ασφάλιση λόγω εργασίας σε εβδομαδιαίες εφημερίδες – 13 μέλη

Θέμα 5ο:  Σχετικά με την οικονομική κατάσταση του ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητές: Πρόεδρος ΔΣ, Ταμίας ΔΣ, Γεν. Διευθυντής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 6ο:  Σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 7ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες)

7.1 Σχετικά με τον ορισμό ημερομηνιών πραγματοποίησης των συνεδριάσεων του ΔΣ για το μήνα Ιούνιο 2015

7.2 Τιμολόγηση διαφήμισης από τα Μέσα απευθείας προς τους διαφημιζόμενους, Ν.4279/8-8-2014 (ΦΕΚ 158 Τεύχος Α)

7.3 Παράσταση Αναπλ. Αρχιάτρου στο ΔΣ για θέματα Ιατρικής Υπηρεσίας

7.4 Σχετικά με τα στοιχεία για τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών

7.5 Αγωγή ΕΔΟΕΑΠ κατά ΤτΕ και ορισμός μάρτυρα

7.6 Ενημέρωση ΝΥ για το θέμα της εκτέλεσης ποινών ποινικών δικαστηρίων σε βάρος οφειλετών

7.7 Ενημέρωση ΝΥ για το θέμα των κατασχέσεων των οφειλετών

7.8 Ενημέρωση ΝΥ για τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης κατά εταιρείας και των νόμιμων εκπροσώπων της

7.9 Σχετικά με αίτηση δικηγόρου για διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων κατά ΕΔΟΕΑΠ

7.10 Σχετικά με την τροποποίηση απόφασης της ΣΔΣ 8/9-2-2015 για επιστροφή ποσού από χορήγηση επιδόματος σε ασφαλισμένη

7.11 Σχετικά με το αίτημα για διακανονισμό οφειλής από επιστροφή ποσού πολυτεκν. επιδόματος ασφαλισμένου

7.12 Σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης στη ΣΔΣ 21/9-4-2015 για παράταση νοσηλείας ασφαλισμένου

7.13 Σχετικά με Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για συνεργασία με Οφθαλμίατρο

Θέμα 8ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών

8.1     Έγκριση δαπάνης για την έκδοση απογράφων για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (οφειλές αγγελιοσήμου)