ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 28/21-5-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για τη συγχαρητήρια επιστολή από το ΤΥΠΕΤ

2.2 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με την κατανομή Αγγελιοσήμου Διαφημίσεων Β΄Τριμήνου 2015 από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ και καταβολή επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2015

Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης

3.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

3.3     Σχετικά με την έκδοση εισιτηρίων για εργαστηριακό έλεγχο σε αιματολογικές – ογκολογικές κλινικές (Εισηγητής: Ελεγκτής Ιατρός, Υπεύθυνος:  Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.4     Σχετικά με την κατάσταση υγείας ασφαλισμένου (Εισηγητής: Ελεγκτής Ιατρός, Υπεύθυνος:  Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.5     Σχετικά με το Κατασκηνωτικό Επίδομα 2015 (Εισηγητής και Υπεύθυνος:  Τομεάρχης ΤΥΠ)

Θέμα 4ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

4.1  Μεταβολές μελών  –  1 μέλος

4.2  Εγγραφές – Επανεγγραφή -Διαγραφές μελών– 37 και 1 και 1  μέλη

4.3  Διακανονισμός οφειλής από χρήση ΤΥΠ–   8 μέλη

4.4  Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –1 μέλος

4.5  Επαναχορήγηση επικούρησης –  1 μέλος

4.6  Αναστολη καταβολης επικούρησης –1 μέλος

4.7  Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας  – 2 μέλη

4.8  Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας από το ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ  – 1 μέλος

4.9  Αιτήσεις για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλισης – 1 μέλος

4.10  Αίτηση για κατ΄εξαίρεση υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λογω κατ΄εξαίρεσης ασφάλισης στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ –  1 μέλος

4.11  Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

4.12 Αίτηση για διακανονισμό οφειλής από προαιρετική ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4321/2015

Θέμα 5ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Εσόδων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσόδων)

Θέμα 6ο: Σχετικά με την υπογραφή ΣΣΕ με το ΣΕΥΕ (Εισηγητές: Επιτροπή Διαπραγματεύσεων,  Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 7Ο: Ενημέρωση ΔΣ για τα Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία των μηνών  Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2015 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 8ο: Αιτήσεις ιατρών για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 9ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες)

9.1 Σχετικά με τον ορισμό μάρτυρα για τη συζήτηση της Αγωγής του ΕΔΟΕΑΠ κατά της ΤτΕ

9.2 Σχετικά με τα θέματα συνεργασίας με διαγνωστικά κέντρα και νοσηλευτήρια

9.3 Σχετικά με την ανανέωση συμβάσεων των υπαλλήλων υποδοχής και φύλαξης

9.4 Σχετικά με την τροποποίηση απόφασης για δαπάνες περίθαλψης εξωτερικού ασφαλισμένου

9.5 Ορισμός ημερομηνιών συνεδριάσεων ΔΣ για το μήνα Ιούνιο 2015

9.6 Σχετικά με το αίτημα ασφαλισμένου για κοστολόγηση Ελεγκτή Οδοντιάτρου

9.7 Σχετικά με το αίτημα ασφαλισμένου για κατ΄οίκον οφθαλμολογική εξέταση

9.8 Σχετικά με τη διενέργεια κλειστού διαγωνισμού για προμήθεια γραφικής ύλης

9.9 Σχετικά με την αντικατάσταση Υπευθύνου Λογαριασμού του έργου ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ