ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 29/28-5-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για τη συζήτηση της Αγωγής του ΕΔΟΕΑΠ κατά της ΤτΕ

2.2 Ενημέρωση ΔΣ για τις δικασίμους του μηνός Ιουνίου – Ιουλίου

Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης

3.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2  Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

3.2.1   Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €10.714,00

3.2.2   Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων €48.323,11

3.2.3   Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων  €179.869,18

3.2.4   Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €4.916,21

3.2.5   Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €182.864,14

3.3     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 4ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

4.1  Μεταβολές μελών – 3 μέλη

4.2  Εγγραφές -Διαγραφές μελών – 3 και 2 μέλη αντίστοιχα

4.3  Απονομή επικούρησης – 10 μέλη

4.4  Ανάκληση παραπομπής συνταξιοδοτικού φακέλου ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ –  1 μέλος

4.5  Επαναυπολογισμός απόδοσης τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ –1 μέλος

4.6  Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

4.7  Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 1 μέλος

Θέμα 5ο: Σχετικά με την υπογραφή ΣΣΕ με το ΣΕΥΕ (Εισηγητές: Επιτροπή Διαπραγματεύσεων,  Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 6ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες)

6.1 Σχετικά με τις συνεδριάσεις ΔΣ του μηνός Ιουνίου 2015

6.2 Σχετικά με το έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης για παροχή στοιχείων

6.3 Σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης Ιατρού του Οργανισμού

6.4 Σχετικά με τις εκκρεμείς καταστάσεις εισφορών 3%

6.5 Σχετικά με επιστολή Οδοντιάτρου προς ασφαλισμένους του Οργανισμού

6.6 Σχετικά με τον ορισμό των μελών της Επιτροπής του Διαγωνισμού για τη Γραφική Ύλη

6.7 Σχετικά με την καταγγελία ασφαλισμένου για την εξυπηρέτησή του σε διαγνωστικό κέντρο

6.8 Σχετικά με την καταγγελία ασφαλισμένου για την εξυπηρέτησή του σε νοσοκομείο

6.9 Σχετικά με την επιστολή ασφαλισμένου για διακανονισμό οφειλής από βρεφονηπιακό επίδομα

6.10 Σχετικά με το αίτημα ασφαλισμένης για μη καταλογισμό οδοντιατρικής δαπάνης

6.11 Ενημέρωση ΔΣ για τις ενέργειες του Τομέα Εσόδων για την οφειλή εβδομαδιαίας εφημερίδας και ραδιοφωνικού σταθμού

6.12 Σχετικά με την δικαστική προσβολή Υπουργικής Απόφασης για την αποπληρωμή οφειλών εταιρείας

6.13 Σχετικά με την έφεση και την αίτηση προσωρινής διαταγής εταιρείας κατά Απόφασης του Πολ. Πρωτ. Θεσσαλονίκης

6.14 Σχετικά με την αίτηση υπαλλήλου για χορήγηση προκαταβολής από μην. αποδοχές

Θέμα 7ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών

7.1 Έγκριση εξόφλησης ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ μηνός Μαρτίου 2015, ποσού €8.453,26

7.2 Έγκριση προκαταβολής για δικαστικό ένσημο σχετικά με τη συζήτηση της Αγωγής κατά της ΤτΕ