ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 30/2-6-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα

Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης

3.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

Θέμα 4ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

4.1  Διαγραφές μελών – 1 μέλος

4.2  Απονομή επικούρησης – 5 μέλη

4.3  Επαναχορήγηση επικούρησης –  1 μέλος

4.4  Συνέχιση επικούρησης δικαιοδόχων  – 1 μέλος

4.5  Μείωση επικούρησης δικαιοδόχου και επαναπροσδιορισμός επικούρησης δικαιοδόχων τέκνων λόγω λήξης 3ετίας –1 μέλος

4.6  Αίτηση αδελφών αποβιώσαντα συνταξιούχου λόγω αναπηρίας για παροχή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ως κληρονομικό δικαίωμα

4.7  Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

4.8  Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 3 μέλη

Θέμα 5ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Εσόδων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσόδων)

Θέμα 6ο: Διάφορα θέματα

6.1 Σχετικά με τις συνεδριάσεις ΔΣ του μηνός Ιουλίου και Αυγούστου 2015

6.2 Σχετικά με το έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης για παροχή στοιχείων

6.3 Σχετικά με επιστολή Οδοντιάτρου προς ασφαλισμένους του Οργανισμού

6.4 Σχετικά με τον ορισμό των μελών της Επιτροπής του Διαγωνισμού για τη Γραφική Ύλη

6.5 Σχετικά με την καταγγελία ασφαλισμένου για την εξυπηρέτησή του σε διαγνωστικό κέντρο

6.6 Σχετικά με την επιστολή ασφαλισμένου για διακανονισμό οφειλής από βρεφονηπιακό επίδομα

6.7 Σχετικά με τις αιτήσεις υπαλλήλων για χορήγηση προκαταβολής από μην. αποδοχές

6.8 Σχετικά με το αίτημα ασφαλισμένης για μη καταλογισμό οδοντιατρικής δαπάνης

6.9 Σχετικά με τα αιτήματα ασφαλισμένων για οδοντιατρικές και ορθοδοντικές εργασίες

6.10 Σχετικά με τη χορήγηση ειδικού βοηθήματος σε ασφαλισμένη

6.11 Σχετικά με τη χορήγηση μονογονεϊκού επιδόματος σε ασφαλισμένη

6.12 Σχετικά με το έγγραφο της ΗΔΙΚΑ για τις απαιτήσεις εκπαίδευσης του έργου ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ