ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 32/16-6-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας Πειραιώς

Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Εσόδων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσόδων)

Θέμα 4ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης

4.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

5.1    Μεταβολές μελών –  1 μέλος

5.2    Διαγραφές  – Εγγραφές μελών – 2  και 5 μέλη αντίστοιχα

5.3  Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – προσωρινή επικούρηση –  5 μέλη

5.4 Συμπληρωματικό ποσό εφάπαξ οικ. ενίσχυσης και αναπροσαρμογή επικούρησης –   1 μέλος

5.5    Συνέχιση καταβολής επικούρησης δικαιοδόχων  –   2 μέλη

5.6  Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και αναπροσαρμογή ποσού επικούρησης  –   1 μέλος

5.7    Αναπροσαρμογή επικούρησης  –   1 μέλος

5.8    Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

5.9  Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 4  μέλη

Θέμα 6ο: Αιτήσεις ιατρών – φυσικοθεραπευτών για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 7ο: Διάφορα θέματα

7.1 Σχετικά με τη μεταφορά και το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών

7.2 Σχετικά με το έγγραφο της ΗΔΙΚΑ για τις απαιτήσεις εκπαίδευσης του έργου ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

7.3 Σχετικά με το Πρωτόκολλο Παραλαβής Έργου Αναβάθμισης του Οδοντιατρικού Προγράμματος

7.4 Σχετικά με το αίτημα συγγενών θανούσης ασφαλισμένης για καταβολή ποσού δαπάνης για ακτινοβολίες

7.5 Σχετικά με το αίτημα ασφαλισμένου για ορθοδοντική εργασία έμμεσου μέλους

7.6 Σχετικά με το αίτημα ασφαλισμένου για οφειλή ποσού λόγω διαγραφής

7.7 Σχετικά με την ενοικίαση μισθωμένης γραμμής internet

7.8 Σχετικά με το έργο αποτίμησης ευπάθειας και δοκιμών διείσδυσης των διαδικτυακών εφαρμογών του Οργανισμού

7.9 Σχετικά με την ανανέωση συνεργασίας με εταιρεία καταστροφής εγγράφων

7.10 Σχετικά με το αίτημα πρώην εργαζομένης στον Οργανισμό για χορήγηση εγγράφων