ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 34/24-6-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ την καταβολή από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ έναντι απόδοσης αγγελιοσήμου Γ΄ Διμήνου 2015 (εκκαθάριση Μαϊου 2015)

Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Εσόδων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσόδων)

Θέμα 4Ο: & Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2014 και Επιδόματος Ισολογισμού (Εισηγητές: Πρόεδρος  και Ταμίας ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 5ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης

5.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

5.2  Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

5.2.1   Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων €474,79

5.2.2   Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων  €3.212,95

5.2.3   Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €7.350,02

5.2.4   Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €130.291,73

5.3     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

5.4     Σχετικά με τη σύναψη σύμβασης με Διαγνωστικό Κέντρο (Εισηγητές: Επιτροπή Διαπραγματεύσεων Συμβάσεων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

Θέμα 6ο:  Κωδικοποίηση εξετάσεων / πράξεων ΕΔΟΕΑΠ  (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

Θέμα 7ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

7.1    Εγγραφές μελών – Διαγραφές  –  1 και 15 μέλη αντίστοιχα

7.2     Αιτήσεις για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας  –   1 μέλος

7.3   Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – προσωρινή επικούρηση – 4  μέλη

7.4    Αιτήσεις για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ  1 –  μέλος

7.5   Αίτηση για εξαγορά χρόνου ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3863/2010 (αριθ. 5 παρ. 8 και Ν.4052/12 αριθ. 138 περ. ζ) με τροποποίηση χρόνου υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση  –  1   μέλος

7.6  Αιτήσεις για κατ΄εξαίρεση υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω κατ΄εξαίρεσης ασφάλισης στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ, κλ. ΤΣΠΕΑΘ  –  1   μέλος

7.7    Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4321/2015  –   2  μέλη

7.8   Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

Θέμα 8Ο: Δικαιώματα Ενώσεων Δ΄Τριμήνου 2014 και Α΄Τριμήνου 2015 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Προϊστάμενος Λογιστηρίου)

Θέμα 9ο: Διάφορα θέματα

9.1 Σχετικά με την κάλυψη κενών από κανονικές άδειες των υπαλλήλων υποδοχής και φύλαξης

9.2 Σχετικά με την καταβολή τακτικών αποδοχών και επιδόματος αδείας στο Προσωπικό του Οργανισμού

9.3 Σχετικά με την ημερομηνία καταβολής επικουρήσεων

9.4 Σχετικά με τα τιμολόγια νοσηλείας στο εξωτερικό ασφαλισμένου

9.5 Σχετικά με τα αιτήματα ασφαλισμένων για ορθοδοντικές εργασίες

9.6 Σχετικά με το αίτημα ασφαλισμένου για οδοντιατρικές εργασίες

9.7 Σχετικά με τη διαγραφή οφειλής EBKA ασφαλισμένης

9.8 Σχετικά με την επιστροφή ποσού πολυτεκνικού επιδόματος ασφαλισμένου

9.9 Σχετικά με το αίτημα υπαλλήλου για χορήγηση προκαταβολής από τις μην. αποδοχές

9.10 Σχετικά με την τροποποίηση του ωραρίου εργασίας Ιατρού ΕΔΟΕΑΠ

Θέμα 10ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών

10.1 Έγκριση εξόφλησης ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ μηνός Απριλίου 2015, ποσού €8.023,72