ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 36/8-7-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για την τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ

Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Εσόδων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσόδων)

Θέμα 4ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης

4.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2  Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

4.2.1   Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων €11.981,67

4.2.2   Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων €22.790,43

4.2.3   Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων  €150.895,57

4.2.4   Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €1.099,36

4.2.5   Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €59.749,60

4.3     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

4.4     Σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος ΣΚΠ σε ασφαλισμένη (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

Θέμα 5Ο: Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ 3ου Διμήνου 2015 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Προϊστάμενος Λογιστηρίου)

Θέμα 6Ο: Προμήθεια συστήματος ψηφιακής – υπολογιστικής ακτινογραφίας CR (Εισηγητής: Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικ. & Λειτ. Υπηρεσίων)

Θέμα 7Ο: Σχετικά με τον κλειστό διαγωνισμό για Υλικά Καθαριότητας (Εισηγητής: Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικ. & Λειτ. Υπηρεσίων)

Θέμα 8ο: Αιτήσεις ιατρών για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 9ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

9.1    Μεταβολές μελών  – 2  μέλη

9.2    Διαγραφές μελών –   4 μέλη

9.3   Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – προσωρινή επικούρηση – 9   μέλη

9.4   Απόφαση ΕΤΑΠ ΜΜΕ αναστολής σύνταξης και ρύθμιση οφειλής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών επικούρησης –  1  μέλος

9.5   Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

Θέμα 10ο: Διάφορα θέματα

10.1 Ορισμός ημερομηνιών πραγματοποίησης των συνεδριάσεων ΔΣ του μηνός Αυγούστου 2015

10.2 Σχετικά με την ημερομηνία καταβολής επικουρήσεων

10.3 Σχετικά με την προμήθεια μηχανημάτων υπερήχων στο καρδιολογικό και ακτινολογικό τμήμα του Οργανισμού

10.4 Σχετικά με επιστολή μελών ΔΣ για θέματα που αναφέρονται σε δημοσίευμα

10.5 Σχετικά με την κατηγοριοποίηση των γναθοχειρουργικών επεμβάσεων

10.6 Σχετικά με το αίτημα ασφαλισμένου για έναρξη οδοντιατρικών εργασιών

10.7 Σχετικά με το αίτημα ασφαλισμένου για απαλλαγή από το κόστος οδοντοτεχνικών εργασιών – υλικών

10.8 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης συντήρησης με εταιρεία

10.9 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού Αγγελιοσήμου

10.10 Σχετικά με την αίτηση ασφαλισμένου για χορήγηση αποσπάσματος Πρακτικού του ΔΣ

10.11 Σχετικά με αίτημα Αναπλ. Αρχιάτρου για την άσκηση καθηκόντων Αρχιάτρου