ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίαση με αριθμό 37/15-7-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα

Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Εσόδων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσόδων)

Θέμα 4ο: Απόδοση εσόδων από κοινωνικούς πόρους του ΑΚΑΓΕ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 5Ο: Σχετικά με το θέμα χρηματοδότησης για κάλυψη τρεχουσών αναγκών του Οργανισμού (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 6Ο: Ενημέρωση ΔΣ για τα Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία του μηνός Απριλίου 2015 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 7ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης

7.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

7.2  Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

7.2.1   Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων €8.620,40

7.2.2   Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων €35.463,08

7.2.3   Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων  €22.700,50

7.2.4   Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €468,50

7.2.5   Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €1.605,37

7.3     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

7.4     Σχετικά με τα ετεροχρονισμένα εισιτήρια ημερήσιας νοσηλείας έμμεσου μέλους (Εισηγητής: Ελεγκτής Ιατρός, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

7.5     Σχετικά με τη χορήγηση μονογονεϊκού επιδόματος σε ασφαλισμένες (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

Θέμα 8ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

8.1   Διαγραφές μελών –   1  μέλος

8.2   Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – προσωρινή επικούρηση –  14  μέλη

8.3   Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας –  2  μέλη

8.4   Διακοπή χορήγησης επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας στον Νικόλαο Λιβιεράτο

8.5 Τακτοποίηση εισφορών από εκδοτική εταιρεία και ασφάλιση μέλους

8.6  Τακτοποίηση εισφορών από εταιρεία και ασφάλιση μέλους

8.7   Αιτήσεις για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ –    2 μέλη

8.8   Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

8.9  Αιτήσεις για υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα –   1 μέλος

Θέμα 9ο: Διάφορα θέματα

9.1 Αίτημα παράτασης προθεσμίας κατάθεσης αγγελιοσήμου λόγω της τραπεζικής αργίας

9.2 Σχετικά με την ημερομηνία καταβολής επικουρήσεων

9.3 Σχετικά με Ιατρό ΕΔΟΕΑΠ

9.4 Σχετικά με τα αιτήματα ασφαλισμένης για επιστροφή εισφορών κλάδου προνοίας

9.5 Σχετικά με το ασφαλισμένης για χορήγηση έκτακτου βοηθήματος

9.6 Σχετικά με τη συνεργασία του Οργανισμού με Γυμνάστρια

Θέμα 10ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών

10.1 Έγκριση εξόφλησης ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός Ιανουαρίου 2015, ποσού €150.473,79